Translations by jmb_kz

jmb_kz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 135 results
~
<small>Use the same language choices for startup and the login screen. Changes take effect only after a restart of the system.</small>
2011-03-29
<small>Жүктелу мен жүйеге кіру экран үшін осы тілді қолдану. Өзгертулер компьютерді қайта жүктеуден кейін іске асырылады.</small>
~
Additional fonts for this language which might be of general interest, e.g. decorative fonts for printing documents.
2011-03-29
Ағымдағы тілге қосымша қаріптер жалпы қызығушылық туындауы мүмкін, мысалыға, құжаттарды баспаға шығару үшін сәндік қаріптер.
~
<small>Use the same format choice for startup and the login screen. Changes take effect only after a restart of the system.</small>
2011-03-29
<small>Жүктелу мен жүйеге кіру экраны үшін осы форматты қолдану. Өзгертулер компьютерді қайта жүктеуден кейін іске асырылады.</small>
~
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your software preferences in the System > Administration menu.
2011-03-29
Әдетте бұл сіздің бағдарламалар архивінде немесе пакеттер менеджеріндегі қателерімен байланысты. Жүйе > Әкімшілік мәзіріндегі баптауларды тексеріңіз.
~
Translations for your desktop.
2011-03-29
Сіздің жұмыс үстеліңіз үшін аудармалар.
~
<small>Use the same format choice for startup and the login screen. Changes take effect only after a restart of the system.</small>
2011-03-29
<small>Жүктелу мен жүйеге кіру экран үшін тура осындай форматты қолдану. Өзгертулер компьютерді қайта жүктеуден кейін іске асырылады.</small>
~
<small>Use the same language choices for startup and the login screen. Changes take effect only after a restart of the system.</small>
2011-03-29
<small>Жүктелу мен жүйеге кіру экран үшін тура осындай тілді қолдану. Өзгертулер компьютерді қайта жүктеуден кейін іске асырылады.</small>
~
Failed to apply the '%s' format choice:
2011-03-21
"%s" форматын іске асыру мүмкін емес:
~
Additional fonts for this language which might be of general interest, e.g. decorative fonts for printing documents.
2010-03-26
Ағымдағы тілге қосымша шрифттер жалпы қызығушылық туындауы мүмкін, мысалыға, құжаттарды баспаға шығару сәндік қаріптер.
~
The language support files for your selected language seem to be incomplete. You can install the missing components by clicking on "Run this action now" and follow the instructions. An active internet connection is required. If you would like to do this at a later time, please use "System -> Administration -> Language Support" instead.
2010-02-02
Таңдалған тілдің қолдау файлдары толығымен орнатылмаған. Жетіспеген компоненттерді орнату үшін, "Қазір орнату" батырмасын басып, кейінгі нұсқауларымен еріңіз. Орнатылым жүзеге асыру үшін интернет-қосылыс қажет. Кейінірік жасаймын десеңіз, "Жүйе -> Әкімшілік -> Тіл локализациясы".
~
check all available languages
2009-10-22
барлық жетімді тілдерді тексеру
~
Word lists, dictionaries, thesauruses, etc. which can help typing by highlighting, correcting or suggesting words.
2009-10-22
Мәтінде басу кезінде, оның дұрыстығын тексеріп, қателіктерді көрсету, оларды дұрыстау және сөздері ұсынуға мүмкіншілігін бар болғызу үшін, сөздер тізімі, сөздіктері, тезаурустер және тағы басқалар.
2009-10-19
Мәтінде басу кезінде, оның дұрыстығын тексеріп, қателіктерді көрсету, оларды дұрыстауға және сөздері ұсынуға мүмкіншілігін бар болғызу үшін, сөздер тізімі, сөздіктері, тезаурустер және тағы басқалар.
~
Translations for your desktop.
2009-10-12
Өзіңіздің жұмыс үстеліңізге аудармалар
~
Additional fonts for this language which might be of general interest, e.g. decorative fonts for printing documents.
2009-10-12
Ағымдағы тілге қосымша шрифттер жалпы қызығушылық туындауы мүмкін, мысалыға, құжаттарды баспаға шығару сәндік шрифттер.
~
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your software preferences in the System > Administration menu.
2009-10-12
Әдетте бұл сіздің бағдарламалар архивінде немесе пакеттер менеджеріндегі қателерімен байланысты. Жүйе - Администрлеу менюінде параметрлерді байқаңыз.
1.
Chinese (simplified)
2009-10-12
Қытай (жеңілдетілген)
2.
Chinese (traditional)
2009-10-12
Қытай (кәдімгі)
3.
No language information available
2009-10-12
Тілдер жайлы еш ақпарат жоқ
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2009-10-12
Жүйе қол жетімді тілдер туралы ақпарат әлі уақытқа дейін жоқ. Ақпаратты алу үшін дәл қазір жаңартуды орындағыңыз келеді ме?
5.
_Update
2009-10-12
_Жаңарту
6.
Language
2011-03-29
Тіл
2009-10-12
Тілі
7.
Installed
2009-10-12
Орнатылған
8.
%(INSTALL)d to install
%(INSTALL)d to install
2009-10-25
%(INSTALL)d орнату үшін
9.
%(REMOVE)d to remove
%(REMOVE)d to remove
2009-10-25
%(REMOVE)d жою үшін
10.
%s, %s
2009-10-12
%s, %s
11.
none
2011-08-12
таңдалмаған
12.
Software database is broken
2009-10-12
Бағдарламалық мәліметтер қоры бұзылған
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2010-02-15
Бағдарламаларды орнату немесе жою мүмкін емес. Мәселені шешу үшін "Synaptic" пакеттер менеджерін қолданыңыз немесе терминалда "sudo apt-get install -f" орындаңыз.
2009-10-12
Бағдарламаларды орнату немесе жою мүмкін емес. Мәселені шешу үшін „Synaptic„ пакеттер менеджерін қолданыңыз немесе терминалда „sudo apt-get install -f„ орындаңыз.
14.
Could not install the selected language support
2009-10-12
Таңдалған тілдің қолдауын орнату мүмкін емес
15.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
2011-03-27
Ағымдағы бағдарламаның қатесі туындаған секілді. https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug сілтеме бойынша қате туралы хабарлауыңызды сұраймыз.
2009-10-12
Ағымдағы бағдарламаның қатесі туындаған секілді. https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug сілте бойынша қате туралы хабарлауыңызға сұраймыз.
16.
Could not install the full language support
2011-03-29
Тілдің толық қолдауын орнату мүмкін емес
2009-10-12
Тілдің толық қолдауын орнатылуы мүмкін емес
19.
The language support is not installed completely
2009-10-12
Тілдің қолдауы толығымен қамтылмаған
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
2011-03-29
Жүйеде таңдалған тілдің қол жетімділігі толығымен орнатылып қамтылмаған. Жетіспегендерді қазір орнатқыңыз келеді ме?
2009-10-12
Жүйеде таңдалған тілдің қол жетімділігі толығымен орнатылып, қамтылмаған. Жетіспегендерді қазір орнатқыңыз келеді ме?
21.
_Remind Me Later
2009-10-12
_Кейінірек ескерту
22.
_Install
2009-10-12
_Орнату
23.
Details
2009-10-12
Толығырақ
26.
Set System Language
2010-02-15
Жүйенің тілін таңдаңыз
2009-10-12
Жүенің тілі таңдаңыз
27.
Default system language:
2010-02-15
Жүйенің қалыпты тілі:
2009-10-12
Жүйенің қалыпты тілі
28.
Keyboard input method:
2011-03-29
Пернетақтадан енгізу әдістемесі:
2009-10-12
Пернетақтадан енгізу әдістеме:
29.
Select language to install:
2011-03-29
Орнатылуға тиісті тілді таңдаңыз:
2009-10-12
Орнатылатын тілді таңдаңыз: