Translations by Gabor Kelemen

Gabor Kelemen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 86 results
~
<small>Use the same format choice for startup and the login screen. Changes take effect only after a restart of the system.</small>
2011-04-02
<small>Ugyanazon formátum használata az indító- és bejelentkező képernyő esetén. Ez a változtatás csak a rendszer újraindítása után lép életbe.</small>
~
Failed to apply the '%s' format choice:
2011-04-02
Hiba történt a(z) „%s” formátum alkalmazásakor:
~
<small>Use the same language choices for startup and the login screen. Changes take effect only after a restart of the system.</small>
2011-04-02
<small>Ugyanazon nyelv használata a indító- és bejelentkező képernyő esetén. Ez a változtatás csak a rendszer újraindítása után lép életbe.</small>
~
Translations for your desktop.
2009-09-24
Az asztali környezet fordításai
~
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your software preferences in the System > Administration menu.
2009-08-14
Ennek általában egy szoftverarchívumban, vagy a szoftverkezelőben lévő hibához van köze. Ellenőrizze a szoftverbeállításokat a Rendszer → Adminisztráció menüben.
~
Additional fonts for this language which might be of general interest, e.g. decorative fonts for printing documents.
2008-09-27
További betűtípusok e nyelvhez, melyek valószínűleg sokakat érdekelhetnek, például szépen kidolgozott betűkészletek dokumentumok nyomtatásához.
~
The language support files for your selected language seem to be incomplete. You can install the missing components by clicking on "Run this action now" and follow the instructions. An active internet connection is required. If you would like to do this at a later time, please use "System -> Administration -> Language Support" instead.
2008-09-27
Úgy tűnik, hogy az Ön által kiválasztott nyelvhez nincs teljes nyelvi támogatást biztosító fájl. A hiányzó elemeket a „Futtatás most” gombra kattintva telepítheti, majd kövesse a megjelenő utasításokat. Ehhez aktív internetkapcsolat szükséges. Ha később szeretné elvégezni ezt a műveletet, akkor azt a „Rendszer -> Adminisztráció -> Nyelvi támogatás” kiválasztásával teheti meg.
3.
No language information available
2009-01-10
Nem érhetők el nyelvinformációk
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2009-01-10
A rendszernek még nincsenek információi az elérhető nyelvekről. Kíván hálózati frissítést végezni a nyelvek listájának lekéréséhez?
5.
_Update
2009-01-10
_Frissítés
6.
Language
2006-03-21
Nyelv
7.
Installed
2009-02-25
Telepítve
8.
%(INSTALL)d to install
%(INSTALL)d to install
2009-10-25
%(INSTALL)d telepítendő
%(INSTALL)d telepítendő
9.
%(REMOVE)d to remove
%(REMOVE)d to remove
2009-10-25
%(REMOVE)d eltávolítandó
%(REMOVE)d eltávolítandó
10.
%s, %s
2009-02-25
%s, %s
11.
none
2011-06-27
nincs
12.
Software database is broken
2006-05-09
A szoftveradatbázis sérült
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2006-05-09
Lehetetlen szoftvereket telepíteni vagy törölni. Használja a Synaptic csomagkezelőt, vagy futtassa a "sudo apt-get install -f" parancsot egy terminálban a probléma megoldása érdekében.
15.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
2009-08-14
Ez talán ennek az alkalmazásnak a hibája. Kérjük jelentse itt: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
17.
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your preferences in Software Sources (click the icon at the very right of the top bar and select "System Settings... -> Software Sources").
2011-12-14
Ennek általában egy szoftverarchívumban, vagy a szoftverkezelőben lévő hibához van köze. Ellenőrizze a szoftverforrásokat (kattintson a felső sáv jobb szélén lévő Rendszer menüre, válassza a Rendszerbeállítások menüpontot, majd a Szoftverforrások panelt).
18.
Failed to authorize to install packages.
2012-02-16
Nem engedélyezett a csomagok telepítése.
19.
The language support is not installed completely
2006-05-09
A nyelvi támogatás nincs teljesen telepítve
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
2007-04-04
A kiválasztott nyelvekhez elérhető egyes fordítások vagy írási segédletek még nincsenek telepítve. Kívánja ezeket most telepíteni?
21.
_Remind Me Later
2007-04-04
_Emlékeztessen később
24.
Failed to apply the '%s' format choice. The examples may show up if you close and re-open Language Support.
2012-03-03
Nem sikerült alkalmazni a(z) „%s” formátumot. A példák megjelenhetnek, ha bezárja és újra megnyitja a Nyelvi támogatást.
25.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Muon" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2012-03-09
Jelenleg nem lehetséges csomagok telepítése vagy törlése. Kérem használja az „Muon” csomagkezelőt, vagy futtassa terminálból a „sudo apt-get install -f” parancsot a hiba javításához.
26.
Set System Language
2009-07-21
A rendszer nyelvének beállítása
2007-03-20
A rendszer nyelvének beállítása:
2007-03-20
A rendszer nyelvének beállítása:
2007-03-20
A rendszer nyelvének beállítása:
27.
Default system language:
2007-03-20
A rendszer alapértelmezett nyelve:
28.
Keyboard input method:
2009-09-24
Billentyűzetbeviteli mód:
29.
Select language to install:
2007-03-20
Válassza ki a telepítendő nyelvet:
30.
Select language to uninstall:
2007-03-20
Válassza ki az eltávolítandó nyelvet:
33.
Spellchecking and writing aids
2009-03-07
Helyesírás-ellenőrzés és írástámogatás
36.
Already installed
2007-03-20
Már telepítve
37.
Partially Installed
2007-03-20
Részben telepítve
38.
Not installed
2007-03-20
Nincs telepítve
40.
Component not available
2011-04-02
Az összetevő nem érhető el
42.
Default system Language now set to %s.
2007-03-20
A rendszer alapértelmezett nyelve mostantól %s.
43.
Language Set
2007-03-20
Nyelvhalmaz
44.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Adept" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2008-09-27
Jelenleg nem lehetséges csomagok telepítése vagy törlése. Kérem használja az „Adept” csomagkezelőt, vagy futtassa terminálból a „sudo apt-get install -f” parancsot a hiba javításához.
45.
All selected components have now been installed for %s. Select them from Country/Region & Language.
2011-04-02
Minden kiválasztott összetevő telepítve a(z) %s számára. Válassza ki ezeket az Ország/régió és Nyelv menüből.
46.
Language Installed
2007-03-20
A nyelv telepítve
47.
Translations and support have now been uninstalled for %s.
2007-03-20
%s nyelv fordításai és támogatása eltávolítva.
48.
Language Uninstalled
2007-03-20
A nyelv eltávolítva
49.
Failed to set system language.
2007-03-20
A rendszer nyelvének beállítása meghiúsult
50.
Language Not Set
2007-03-20
A nyelv nem lett beállítva
51.
Please run this software with administrative rights.
2010-03-28
Rendszergazdai jogokkal futtassa ezt a szoftvert.
53.
<big><b>Checking available language support</b></big> The availability of translations or writing aids can differ between languages.
2009-01-10
<big><b>Elérhető nyelvi támogatás keresése</b></big> A fordítások vagy a szövegbevitel támogatásának elérhetősége az egyes nyelvek között eltérő lehet.