Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 279 results
1.
File Sharing in <phrase>Kubuntu</phrase>
(no translation yet)
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:12(title)
2.
Credits and License
Kredite dhe Liçensimi
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Ky dokument mirëmbahet nga skuadra e dokumentimit të Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Për një listë të kontribuesve, shiko <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">faqen e kontribuesve</ulink>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ky dokument është i liçensuar nga Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Jeni i lirë të modifikoni, zgjeroni dhe të përmirësoni kodin e dokumentave të Ubuntu nën termat e kësaj liçense. Të gjitha punimet apo veprat e derivuara duhet të publikohen nën kushtet e po kësaj liçense.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ky dokumentim shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR SIÇ ËSHTË PËRSHKRUAR MË LART.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:20(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Një kopje e liçencës është e disponueshme këtu: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:11(para)
8.
2011
2011
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:32(year)
9.
Ubuntu Documentation Project
Projekti i Dokumentimit të Ubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:15(ulink)
10.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
Canonical Ltd. dhe anëtarët e <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in docs/sharing/C/sharing.xml:34(holder)
110 of 279 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.