Translations by Vlastimil Ott

Vlastimil Ott has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
~
Specify how the window property should be affected:<ul><li><em>Do Not Affect:</em> The window property will not be affected and therefore the default handling for it will be used. Specifying this will block more generic window settings from taking effect.</li><li><em>Apply Initially:</em> The window property will be only set to the given value after the window is created. No further changes will be affected.</li><li><em>Remember:</em> The value of the window property will be remembered and every time time the window is created, the last remembered value will be applied.</li><li><em>Force:</em> The window property will be always forced to the given value.</li><li><em>Apply Now:</em> The window property will be set to the given value immediately and will not be affected later (this action will be deleted afterwards).</li><li><em>Force temporarily:</em> The window property will be forced to the given value until it is hidden (this action will be deleted after the window is hidden).</li></ul>
2009-04-02
Určuje, jak má být ovlivněna vlastnost okna:<ul><li><em>Nemá vliv:</em> Vlastnost okna nebude ovlivněna, takže pro něj bude použito výchozí zacházení. Pokud se použije, bude zablokováno více běžných nastavení okna.</li><li><em>Použít při vytvoření:</em> Vlastnost okna bude na danou hodnotu nastavena pouze při vytvoření okna, další změny nebudou mít vliv.</li><li><em>Zapamatovat:</em> Hodnota vlastnosti okna bude zapamatována a bude použita pokaždé, když bude okno vytvořeno.</li><li><em>Vynutit:</em>Vlastnosti okna bude vždy vnucena zadaná hodnota.</li><li><em>Použít ihned:</em> Vlastnost okna bude ihned nastavena na zadanou hodnotu a později nebude ovlivněna (tato činnost bude později smazána).</li><li><em>Dočasně vynutit:</em> Vlastnosti okna bude vnucena zadaná hodnota, dokud je okno skryté (tato činnost bude smazána, jakmile se okno skryje).</li></ul>
~
For selecting a specific window in an application, both window class and window role should be selected. Window class will determine the application, and window role the specific window in the application; many applications do not provide useful window roles though.
2009-04-02
Aby bylo možné vybrat konkrétní okno aplikace, jsou potřeba dva parametry - třída a role. Třída okna určuje aplikaci, role okna určuje konkrétní okno v rámci aplikace. Hodně aplikací ale o rolích neposkytuje smysluplné informace.
40.
A single shortcut can be easily assigned or cleared using the two buttons. Only shortcuts with modifiers can be used.<p> It is possible to have several possible shortcuts, and the first available shortcut will be used. The shortcuts are specified using space-separated shortcut sets. One set is specified as <i>base</i>+(<i>list</i>), where base are modifiers and list is a list of keys.<br> For example "<b>Shift+Alt+(123) Shift+Ctrl+(ABC)</b>" will first try <b>Shift+Alt+1</b>, then others with <b>Shift+Ctrl+C</b> as the last one.
2009-04-02
Jednoduchá zkratka může být snadno přiřazena nebo odstraněna pomocí dvou tlačítek. Lze použít pouze zkratky s modifikátory.<p> Je možné mít více zkratek, použita bude první, která je dostupná. Zkratky jsou popsány pomocí sad oddělených mezerami. Jedna sada je složena ze <i>základu</i>+(<i>seznamu</i>), kde základ jsou modifikátory a seznam je seznam kláves.<br> Příklad: "<b>Shift+Alt+(123) Shift+Ctrl+(ABC)</b>" - nejprve se vyzkouší <b>Shift+Alt+1</b>, potom ostatní a <b>Shift+Ctrl+C</b> jako poslední.
144.
Specify how the window property should be affected:<ul><li><em>Do Not Affect:</em> The window property will not be affected and therefore the default handling for it will be used. Specifying this will block more generic window settings from taking effect.</li><li><em>Force:</em> The window property will be always forced to the given value.</li><li><em>Force temporarily:</em> The window property will be forced to the given value until it is hidden (this action will be deleted after the window is hidden).</li></ul>
2009-04-02
Určuje, jak má být ovlivněna vlastnost okna:<ul><li><em>Nemá vliv:</em> Vlastnost okna nebude ovlivněna, takže pro něj bude použito výchozí zacházení. Pokud se použije, bude zablokováno více běžných nastavení okna.</li><li><em>Vynutit:</em>Vlastnosti okna bude vždy vnucena zadaná hodnota.</li><li><em>Dočasně vynutit:</em> Vlastnosti okna bude vnucena zadaná hodnota, dokud je okno skryté (tato činnost bude smazána, jakmile se okno skryje).</li></ul>
151.
Consult the documentation for more details.
2009-07-24
Více detailů viz dokumentace.