Translations by kim42

kim42 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
~
Minimum height, as a percentage of screen height.
2009-12-24
Minimalna wysokość, w procentach wysokości ekranu.
~
Compact
2009-12-24
Kompaktowy
~
Small Icons
2009-12-24
Małe ikony
~
Large Icons
2009-12-24
Duże ikony
~
Text Only
2009-12-24
Tylko tekst
~
Show Selected Item
2009-12-24
Pokaż wybrany element
~
Informative
2009-12-24
Informacyjny
~
Configure Layout...
2009-12-24
Konfiguracja układu...
~
Selected item layout:
2009-12-24
Układ wybranego elementu:
~
Right
2009-12-24
Prawo
~
Left
2009-12-24
Lewo
~
Bottom
2009-12-24
Dół
~
Top
2009-12-24
Góra
~
No Effect
2009-12-24
Bez efektu
~
Selected item view:
2009-12-24
Widok wybranego elementu:
~
Item Layout
2009-12-24
Układ elementów
~
Layout:
2009-12-24
Układ:
~
Vertical
2009-12-24
Pionowy
~
Horizontal
2009-12-24
Poziomy
~
Tabular
2009-12-24
Tabelaryczny
~
Item layout:
2009-12-24
Układ elementów:
~
Minimum Size
2009-12-24
Rozmiar minimalny
~
Width:
2009-12-24
Szerokość:
~
Minimum width, as a percentage of screen width.
2009-12-24
Minimalna szerokość, w procentach szerokości ekranu.
~
%
2009-12-24
%
~
Height:
2009-12-24
Wysokość:
9.
Main
2009-12-24
Główne
10.
Alternative
2009-12-24
Alternatywne
11.
Focus policy settings limit the functionality of navigating through windows.
2009-12-24
Ustawienia polityki aktywacji ograniczają funkcjonalność nawigacji okien.
12.
Walk Through Windows
2009-12-24
Spacer przez okna
13.
Walk Through Windows (Reverse)
2009-12-24
Spacer przez okna (odwrócony)
14.
Walk Through Windows Alternative
2009-12-24
Spacer przez alternatywne okna
15.
Walk Through Windows Alternative (Reverse)
2009-12-24
Spacer przez alternatywne okna (odwrócony)
16.
Navigation
2009-12-24
Nawigacja
18.
Configure Layout
2009-12-24
Konfiguracja układu
19.
Your names
2009-12-24
Maciej Wikło
20.
Your emails
2009-12-24
maciej.wiklo@wp.pl
22.
List windows:
2009-12-24
Lista okien:
23.
Current Desktop
2009-12-24
Bieżący pulpit
24.
All Desktops
2009-12-24
Wszystkie pulpity
25.
Current Desktop Grouped by Applications
2009-12-24
Bieżący pulpit, pogrupowane wg programu
26.
All Desktops Grouped by Applications
2009-12-24
Wszystkie pulpity, pogrupowane wg programu
27.
Sort order:
2009-12-24
Kolejność sortowania:
28.
Recently used
2009-12-24
Ostatnio używane
29.
Stacking order
2009-12-24
Kolejność rozmieszczenia
32.
The currently selected window will be highlighted by fading out all other windows. This option requires desktop effects to be active.
2009-12-24
Wybrane okno zostanie podświetlone, pozostałe okna zaś zostaną przyciemnione. Ta opcja wymaga włączenia efektów pulpitu.
33.
Highlight selected window
2009-12-24
Podświetl wybrane okno
34.
Show outline of selected window
2009-12-24
Pokaż obramowanie wybranego okna
35.
Effect:
2009-12-24
Efekt:
36.
The effect to replace the list window when desktop effects are active.
2009-12-24
Efekt zastępowania listy okien, gdy aktywne są efekty pulpitu.