Translations by Sadzak Adnan

Sadzak Adnan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 62 results
1.
Name
2006-04-22
Ime
2.
Size
2006-04-22
Veličina
3.
File Count
2006-04-22
Broj fajlova
5.
Last Modified
2006-04-22
Posljednji put mijenjan
6.
Owner
2006-04-22
Vlasnik
7.
Group
2006-04-22
Grupa
8.
Mime Type
2006-04-22
Mime tip
9.
Go To
2006-04-22
Idi na
10.
Stop at Depth
2006-04-22
Stani na dubini
11.
Stop at Area
2006-04-22
Stani na oblasti
12.
Stop at Name
2006-04-22
Stani na imenu
13.
Go Up
2006-04-22
Idi gore
14.
Stop Refresh
2006-04-22
Zaustavi osvježavanje
15.
Refresh
2006-04-22
Osvježi
16.
Refresh '%1'
2006-04-22
Osvježi '%1'
17.
Color Mode
2006-04-22
Režim boja
18.
Visualization
2006-04-22
Vizuelizacija
19.
None
2006-04-22
Nijedan
20.
Depth
2006-04-22
Dubina
21.
FSView
2006-04-22
FSView
22.
Filesystem Utilization Viewer
2006-04-22
Prikazivač iskorištenja sistema datoteka
26.
<p>This is the FSView plugin, a graphical browsing mode showing filesystem utilization by using a tree map visualization.</p><p>Note that in this mode, automatic updating when filesystem changes are made is intentionally <b>not</b> done.</p><p>For details on usage and options available, see the online help under menu 'Help/FSView Manual'.</p>
2006-04-22
<p>Ovo je FSView-ov dodatak, grafički pretraživački režim koji prikazuje iskorištenje koristeći vizuelizaciju mape stabla.</p><p>Primijetićete da se u ovom režimu, automatsko ažuriranje po promijenama u sistemu datoteka namjerno <b>ne</b> radi.</p><p>Za detalje o korištenju i dostupnim opcijama, pogledajte pomoć na mreži u meniju 'Pomoć/FSView uputstvo'.</p>
27.
&FSView Manual
2006-04-22
FSView &uputstvo
28.
Show FSView manual
2006-04-22
Prikaži uputstvo za FSView
29.
Opens the help browser with the FSView documentation
2006-04-22
Otvara pretraživač pomoći na FSView dokumentaciji
34.
FSView intentionally does not support automatic updates when changes are made to files or directories, currently visible in FSView, from the outside. For details, see the 'Help/FSView Manual'.
2006-04-22
FSView namjerno ne podržava automatsko ažuriranje kada se urade izmjene nad fajlovima ili direktorijumima, koji se trenutno prikazuju u FSView-u. Za detalje pogledajte 'Pomoć/FSView uputstvo'.
35.
Filesystem Viewer
2006-04-22
Prikazivač sistema datoteka
36.
(c) 2002, Josef Weidendorfer
2006-04-22
(c) 2002, Josef Weidendorfer
37.
View filesystem starting from this folder
2006-04-22
Prikaži sistem datoteka počevši od ovog direktorija
38.
Your names
2007-10-26
Adnan Sadzak
39.
Your emails
2007-10-26
sadzak@inet.ba
43.
Text %1
2006-04-22
Tekst %1
44.
Recursive Bisection
2006-04-22
Rekurzivna bisekcija
45.
Columns
2006-04-22
Kolone
46.
Rows
2006-04-22
Redovi
47.
Always Best
2006-04-22
Uvijek najbolji
48.
Best
2006-04-22
Najbolji
49.
Alternate (V)
2006-04-22
Alternativno (U)
50.
Alternate (H)
2006-04-22
Alternativno (V)
53.
Nesting
2006-04-22
Gniježdenje
55.
Correct Borders Only
2006-04-22
Samo ispravne ivice
56.
Width %1
2006-04-22
Širina %1
57.
Allow Rotation
2006-04-22
Dozvoli rotaciju
58.
Shading
2006-04-22
Sjenčenje
59.
Visible
2006-04-22
Vidljivo
60.
Take Space From Children
2006-04-22
Preuzmi prostor od djece
61.
Top Left
2006-04-22
Gore lijevo
62.
Top Center
2006-04-22
Gore sredina
63.
Top Right
2006-04-22
Gore desno
64.
Bottom Left
2006-04-22
Dole lijevo