Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 65 results
~
Facebook authorization failed. Please try again.
2010-06-03
Autorizimi në Facebook dështoi. Ju lutemi ta provoni përsëri.
~
Sent
2010-06-03
Dërguar
~
_Close Stream
2010-06-03
_Mbylle Burimin
~
Get Help Online...
2010-06-03
Kërko Ndihmë Online...
~
Translate This Application...
2010-06-03
Përktheje Këtë Program...
~
_Close Window
2010-06-03
_Mbyll Dritaren
~
_New Stream
2010-06-03
_Burim i RI
~
Report A Problem...
2010-06-03
Raporto Një Problem
~
Social broadcast messages
2010-06-03
Mesazhet e shpërndarjes shoqërore
~
Save to _Tomboy
2010-06-03
Ruaje tek _Tomboy
~
_Search
2010-06-03
_Kërko
~
The message has been deleted.
2010-06-03
Mesazhi u fshi.
~
Deleted
2010-06-03
U Fshi
~
_Delete this message
2010-06-03
_Fshije këtë mesazh
~
View user _Profile
2010-06-03
Shfaq _Profilin e përdoruesit
~
View _Message
2010-06-03
Shfaqe _Mesazhin
~
_Search for a query
2010-06-03
_kërko për një fjalë
~
You have marked this message as liked.
2010-06-03
Ju e keni pelqyer kete mesazh
~
_Like this message
2010-06-03
_Pëlqeje këtë mesazh
~
R_etweet
2010-06-03
R_etweet
~
View reply t_hread
2010-06-03
Shfaq përgjigjen e k_ërkesës
1.
Gwibber
2010-06-03
Gwibber
2.
Social Client
2010-06-03
Klient Shoqëror
3.
Gwibber Social Client
2010-06-03
Gwibber Klient Shoqëror
4.
Update your microblog and follow your contacts' statuses
2010-06-03
Perditsoni mikroblogun tuaj dhe ndiqni statusin e kontaktueseve.
5.
Broadcast Accounts
2010-06-03
Llogaritë e Transmetimit
6.
Add, edit, and delete your broadcast accounts
2010-06-03
Shto, ndrysho dhe fshij llogarit e ndjekjeve
7.
Broadcast Preferences
2010-06-03
Preferencat e Transmetimit
8.
Change your broadcast preferences
2010-06-03
Ndryshoni preferencat tuaja të transmetimit
30.
Images
2010-06-03
Imazhet
33.
Home
2010-06-03
Shtëpia
36.
_Gwibber
2010-06-03
_Gwibber
38.
_Edit
2010-06-03
_Ndrysho
40.
_Refresh
2010-06-03
_Rifresko
41.
_Quit
2010-06-03
_Dil
43.
_Accounts
2010-06-03
_Llogaritë
44.
_Preferences
2010-06-03
_Parapëlqime
45.
_About
2010-06-03
_Rreth
65.
Send
2010-06-03
Dërgo
75.
_Reply
2010-06-03
_Pergjigju
79.
Liked
2010-06-03
Pelqen
93.
Private
2010-06-03
Vetjake
116.
%s has been authorized by Facebook
2010-06-03
%s është autorizuar nga Facebook
117.
<p>Please wait...</p>
2010-06-03
<p>Ju lutemi të prisni...</p>
130.
%(year)d year ago
%(year)d years ago
2010-06-03
%(year)d vit më parë
%(year)d vite më parë
131.
%(day)d day ago
%(day)d days ago
2010-06-03
%(day)d ditë më parë
132.
%(hour)d hour ago
%(hour)d hours ago
2010-06-03
%(hour)d orë më parë
%(hour)d orë më parë
133.
%(minute)d minute ago
%(minute)d minutes ago
2010-06-03
%(minute)d minutë më parë
%(minute)d minuta më parë
134.
Just now
2010-06-03
Thjesht tani
135.
%(sec)d second ago
%(sec)d seconds ago
2010-06-03
%(sec)d sekondë më parë
%(sec)d sekonda më parë