Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 77 results
~
Based on the Unicode Character Database 6.0.0
2012-01-30
Bazuar në Bazën e të dhënave të Karaktereve Unikod 6.0.0
~
Based on the Unicode Character Database 5.2
2010-03-10
Bazuar në Databazën e Gërmave Unicode 5.2
~
Searching…
2009-02-28
Duke Kërkuar...
8.
In Unicode since:
2009-02-28
Në Unikod që nga:
84.
Gucharmap is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
2010-08-19
Gucharmap është program falas, ju mund ta shpërndani/modifikoni atë nën termat e Liçensës së Përgjithshme Publike GNU siç është publikuar nga Fondacioni i Programeve Falas; si versioni 3 i Liçensës, ose (sipas vendimit tuaj) çdo version i mëvonshëm.
87.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA
2009-02-28
Ju duhet të keni marrë një kopje të Liçencës së Përgjithshme Publike GNU sëbashku me Gucharmap; nëse jo, shkruajini Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA
89.
GNOME Character Map
2009-02-28
Harta e Karaktereve GNOME
90.
Based on the Unicode Character Database 6.1.0
2012-02-19
Bazuar në Bazën e të Dhënave të Karaktereve Unikod 6.1.0
101.
Page _Setup
2009-02-28
Parametrat e_Faqes
110.
Sho_w only glyphs from this font
2012-01-30
Shf_aq vetëm gërmat nga ky grup
132.
N'Ko
2009-02-28
N'Ko
133.
Samaritan
2010-02-27
Samaritane
134.
Mandaic
2012-01-25
Mandaic
135.
Arabic Extended-A
2012-02-19
Arabic Extended-A
164.
Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended
2010-03-10
Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended
170.
Tai Tham
2010-02-27
Tai Tham
172.
Sundanese
2009-02-28
Sundanese
173.
Batak
2012-01-25
Batak
174.
Lepcha
2009-02-28
Lepcha
175.
Ol Chiki
2009-02-28
Ol Chiki
176.
Sundanese Supplement
2012-02-19
Sundanese Supplement
177.
Vedic Extensions
2010-02-27
Zgjatime Vedike
213.
Cyrillic Extended-A
2009-02-28
Cirilike e Zgjeruar-A
234.
Lisu
2010-02-27
Lisu
235.
Vai
2009-02-28
Vai
236.
Cyrillic Extended-B
2009-02-28
Cirilike e Zgjeruar--B
237.
Bamum
2010-02-27
Bamum
241.
Common Indic Number Forms
2010-03-10
Format e Zakonshme të numrave Indikë
243.
Saurashtra
2009-02-28
Saurashtra
244.
Devanagari Extended
2010-02-27
Devanagari e Zgjeruar
245.
Kayah Li
2009-02-28
Kayah Li
246.
Rejang
2009-02-28
Rejang
247.
Hangul Jamo Extended-A
2010-02-27
Hangul Jamo Extended-A
248.
Javanese
2010-02-27
Javaneze
249.
Cham
2009-02-28
Cham
250.
Myanmar Extended-A
2010-02-27
Myanmar Extended-A
251.
Tai Viet
2010-02-27
Tai Viet
252.
Meetei Mayek Extensions
2012-02-19
Meetei Mayek Extensions
253.
Ethiopic Extended-A
2012-01-25
Ethiopic Extended-A
254.
Meetei Mayek
2010-02-27
Meetei Mayek
256.
Hangul Jamo Extended-B
2010-02-27
Hangul Jamo Extended-B
276.
Ancient Symbols
2009-02-28
Simbole të Vjetra
277.
Phaistos Disc
2009-02-28
Phaistos Disc
278.
Lycian
2009-02-28
Lycian
279.
Carian
2009-02-28
Carian
288.
Imperial Aramaic
2010-02-27
Aramaike Perandorake
290.
Lydian
2009-02-28
Lydian
291.
Meroitic Hieroglyphs
2012-02-19
Meroitic Hieroglyphs
292.
Meroitic Cursive
2012-02-19
Meroitic Cursive
294.
Old South Arabian
2010-02-27
Arabe e Vjetër e Jugut