Translations by Seán de Búrca

Seán de Búrca has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 247 results
1.
Character Map
2008-01-18
Mapa Carachtar
2.
Insert special characters into documents
2008-01-18
Ionsáigh carachtair speisialta isteach i gcáipéisí
3.
All
2008-01-18
Uile
4.
Unicode Block
2008-01-18
Bloc Unicode
6.
[not a printable character]
2008-01-18
[ní carachtar inphriontáilte]
7.
General Character Properties
2008-01-18
Airíonna Carachtair Ginearálta
8.
In Unicode since:
2014-01-14
I Unicode ó:
9.
Unicode category:
2008-01-18
Catagóir Unicode:
12.
UTF-16:
2008-01-18
UTF-16:
13.
C octal escaped UTF-8:
2014-01-14
UTF-8 mar charachtair ochtnártha C:
14.
XML decimal entity:
2008-01-18
Aonán deachúlach XML:
16.
Alias names:
2008-01-18
Ainmneacha ailias:
17.
Notes:
2008-01-18
Nótaí:
18.
See also:
2008-01-18
Féach fosta:
19.
Approximate equivalents:
2008-01-18
Coibhéisí garbha:
20.
Equivalents:
2008-01-18
Coibhéisí:
22.
Definition in English:
2008-01-18
Sainmhíniú as Béarla:
23.
Mandarin Pronunciation:
2008-01-18
Fuaimniú Mandairínise:
24.
Cantonese Pronunciation:
2008-01-18
Fuaimniú Mandairínise:
25.
Japanese On Pronunciation:
2008-01-18
Fuaimniú Seapáinise On:
26.
Japanese Kun Pronunciation:
2008-01-18
Fuaimniú Seapáinise Kun:
27.
Tang Pronunciation:
2008-01-18
Fuaimniú Tang:
28.
Korean Pronunciation:
2008-01-18
Fuaimniú Cóiréise:
29.
Characte_r Table
2008-01-18
Tábla Carachta_r
30.
Character _Details
2008-01-18
_Sonraí Carachtair
31.
Character Table
2008-01-18
Tábla Carachtar
32.
Unknown character, unable to identify.
2008-01-18
Carachtar anaithnid, ní féidir é a aithint.
33.
Not found.
2008-01-18
Gan aimsiú.
34.
Character found.
2008-01-18
Aimsíodh an carachtar.
36.
Font Family
2008-01-18
Clann Chló
38.
Script
2008-01-18
Script
39.
Common
2008-01-18
Coitianta
41.
Find
2008-01-18
Aimsigh
42.
_Previous
2008-01-18
_Roimhe Seo
43.
_Next
2008-01-18
_Ar Aghaidh
44.
_Search:
2008-01-18
_Cuardaigh:
45.
Match _whole word
2008-01-18
Meaitseáil focal _iomlán
46.
Search in character _details
2008-01-18
Cuardaigh sa sonraí carachtair
47.
<Non Private Use High Surrogate>
2008-01-18
<Ionadaithe Arda Don Úsáid Phoiblí>
48.
<Private Use High Surrogate>
2008-01-18
<Ionadaithe Arda Don Úsáid Phríobháideach>
49.
<Low Surrogate>
2008-01-18
<Ionadaí Íseal>
50.
<Private Use>
2008-01-18
<Úsáid Phríobháideach>
51.
<Plane 15 Private Use>
2008-01-18
<Plána 15 Úsáid Phríobháideach>
52.
<Plane 16 Private Use>
2008-01-18
<Plána 16 Úsáid Phríobháideach>
53.
<not assigned>
2008-01-18
<ní ceaptha>
54.
Other, Control
2008-01-18
Eile, Rialúcháin
55.
Other, Format
2008-01-18
Eile, Formáid
56.
Other, Not Assigned
2008-01-18
Eile, Ní Ceaptha
57.
Other, Private Use
2008-01-18
Eile, Úsáid Phríobháideach
58.
Other, Surrogate
2008-01-18
Eile, Ionadaí