Browsing Vietnamese translation

3 of 924 results
3.
Program class as used by the window manager
Description of --class=CLASS in --help output
Lớp chương trình như được dùng bởi bộ quản lý cửa sổ
Translated by Trần Ngọc Quân on 2014-12-08
Located in gdk/gdk.c:228
3 of 924 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.