Translations by Matej Urbančič

Matej Urbančič has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1275 results
~
Completing...
2011-06-15
Zaključevanje ...
~
No match
2011-06-15
Ni zadetkov
~
Num Lock is on
2011-03-16
Tipka Num Lock je vključena
~
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, visit <a href="%s">%s</a>
2011-03-16
Ta program je objavljen BREZ VSAKRŠNE GARANCIJE; za več podrobnosti obiščite <a href="%s">%s</a>
~
Caps Lock and Num Lock are on
2011-03-16
Tipki Caps Lock in Num Lock sta vključeni
~
Only local files may be selected
2010-11-24
Izbrane so lahko le krajevne datoteke
~
Caps Lock and Num Lock are on
2010-11-24
Tipki velikih črk in zaklepa številčnice sta pritisnjeni.
~
Complete, but not unique
2010-11-24
Zaključeno, vendar ni edinstveno
~
Path does not exist
2010-11-24
Pot ne obstaja
~
Incomplete hostname; end it with '/'
2010-11-24
Nepopolno ime gostitelja; ime zaključite z '/'
~
No match
2010-11-24
Ni zadetka
~
Sole completion
2010-11-24
Izpolnjevanje
~
Num Lock is on
2010-11-24
Tipka zaklepa številčnice je pritisnjena.
~
Completing...
2010-11-24
Izpolnjevanje ...
~
Invalid path
2010-11-24
Neveljavna pot
1.
Error parsing option --gdk-debug
2010-11-24
Napaka med razčlenjevanjem možnosti --gdk-debug
2.
Error parsing option --gdk-no-debug
2010-11-24
Napaka med razčlenjevanjem možnosti --gdk-no-debug
3.
Program class as used by the window manager
2011-06-15
Razred programa, kot ga uporablja upravljalnik oken
2010-11-24
Razred programa kot ga uporablja upravljalnik oken
4.
CLASS
2010-11-24
RAZRED
5.
Program name as used by the window manager
2011-06-15
Ime programa, kot ga uporablja upravljalnik oken
2010-11-24
Ime programa kot ga uporablja upravljalnik oken
6.
NAME
2010-11-24
IME
7.
X display to use
2019-02-10
Prikaz X, ki naj bo uporabljen
2011-06-15
Prikaz X, ki je uporabljen
2011-06-15
Prikaz X, ki je uporabljen
2010-11-24
Prikaz X, ki naj se uporabi
8.
DISPLAY
2010-11-24
PRIKAZ
9.
GDK debugging flags to set
2010-11-24
Zastavice razhroščevanja GDK, ki naj bodo nastavljene
10.
FLAGS
2010-11-24
ZASTAVICE
11.
GDK debugging flags to unset
2010-11-24
Zastavice rahroščevanja GDK, ki naj ne bodo nastavljene
12.
BackSpace
2021-01-25
Povratna tipka
2011-03-16
Backspace
2011-03-16
Backspace
2010-11-24
Premik nazaj
13.
Tab
2012-09-26
Tab
2010-11-24
Tab
2010-11-24
Tab
14.
Return
2011-03-16
Enter
2011-03-16
Enter
2011-03-16
Enter
2010-11-24
Vnesi
15.
Pause
2011-03-16
Pause
2011-03-16
Pause
2011-03-16
Pause
2010-11-24
Premor
16.
Scroll_Lock
2021-01-25
Zaklep drsnika
2011-06-15
Scroll Lock
2011-06-15
Scroll Lock
2011-06-15
Scroll Lock