Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.

These translations are shared with GTK+ 3.4 series template gtk-3.0.

110 of 924 results
1.
Error parsing option --gdk-debug
Տեղի է ունեցել սխալ --gdk-debug ընտրանքի վերլուծման ընթացքում
Translated by Nune
Located in gdk/gdk.c:179
2.
Error parsing option --gdk-no-debug
Տեղի է ունեցել սխալ --gdk-no-debug ընտրանքի վերլուծման ընթացքում
Translated by Nune
Located in gdk/gdk.c:199
3.
Program class as used by the window manager
Description of --class=CLASS in --help output
Ծրագրային դաս, որն օգտագործվում է պատուհանային ղեկավարի կողմից
Translated by Nune
Located in gdk/gdk.c:228
4.
CLASS
Placeholder in --class=CLASS in --help output
ԴԱՍ
Translated by Nune
Located in gdk/gdk.c:229
5.
Program name as used by the window manager
Description of --name=NAME in --help output
Պատուհանային ղեկավարի կողմից օգտագործվող ծրագրի անուն
Translated by Nune
Located in gdk/gdk.c:234
6.
NAME
Placeholder in --name=NAME in --help output
ԱՆՈՒՆ
Translated by Nune
Located in gdk/gdk.c:232
7.
X display to use
Description of --display=DISPLAY in --help output
Կիրառել X դիսփլեյ
Translated by Nune
Located in gdk/gdk.c:235
8.
DISPLAY
Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
ՑՈՒՑԱԴՐԵԼ
Translated by Nune
Located in gdk/gdk.c:236
9.
GDK debugging flags to set
Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
Սահմանել GDK վրիպազերծման դրոշները
Translated by Nune
Located in gdk/gdk.c:240
10.
FLAGS
Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
ԴՐՈՇՆԵՐ
Translated by Nune
Located in gdk/gdk.c:241 gdk/gdk.c:244 gtk/gtkmain.c:469 gtk/gtkmain.c:472
110 of 924 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Nune, Serj Safarian.