Translations by Tomasz Dominikowski

Tomasz Dominikowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 118 results
~
Screen
2009-07-02
Ekran
~
Accelerator modifiers
2009-03-04
Modyfikatory klawiszy skrótu
~
The type of accelerator.
2009-03-04
Rodzaj klawisza skrótu.
~
R_otation:
2009-03-04
_Obrót:
~
_Resolution:
2009-03-04
_Rozdzielczość:
~
Could not get session bus while applying display configuration
2009-03-04
Nie można było uzyskać magistrali sesji podczas zastosowywania konfiguracji wyświetlania
~
Accel Mode
2009-03-04
Tryb klawiszy skrótu
~
Cursor blinks speed
2008-09-24
Szybkość migania kursora
~
New shortcut...
2008-09-24
Nowy skrót...
~
Shutdown
2008-09-24
Zamknięcie systemu
~
The type of accelerator.
2008-02-29
Rodzaj skrótu.
~
Accel Mode
2008-02-29
Tryb skrótu
~
Accelerator keycode
2008-02-29
Kod klawisza skrótu
~
Accelerator modifiers
2008-02-29
Modyfikatory skrótu
~
Accel Mode
2008-02-29
Tryb skrótu
~
Accelerator modifiers
2008-02-29
Modyfikatory skrótu
~
The type of accelerator.
2008-02-29
Rodzaj skrótu.
~
Accel Mode
2008-02-29
Tryb skrótu
~
Accelerator modifiers
2008-02-29
Modyfikatory skrótu
~
The type of accelerator.
2008-02-29
Rodzaj skrótu.
~
Accelerator key
2008-02-29
Klawisz skrótu
~
Normal
2007-08-11
Normalnie
~
R_otation:
2007-03-03
_Obracanie:
2.
Zoom
2009-07-02
Powiększenie
30.
Horizontal Gradient
2009-07-02
Gradient poziomy
31.
Vertical Gradient
2009-07-02
Gradient pionowy
32.
Solid Color
2009-07-02
Kolor jednolity
35.
No Desktop Background
2009-03-04
Bez tła pulpitu
178.
%d x %d
2008-09-24
%d na %d
182.
%a %l:%M %p
2008-02-29
%a %R
187.
Could not get screen information
2009-03-04
Nie można uzyskać informacji o rozdzielczości ekranu
194.
_Detect Displays
2008-09-24
_Wykryj ekrany
263.
Volume mute
2009-07-02
Wyciszenie
264.
Volume down
2009-07-02
Ściszenie
265.
Volume up
2009-07-02
Podgłośnienie
267.
Play (or play/pause)
2009-07-02
Odtwarzanie (lub odtwarzanie/wstrzymanie)
272.
Eject
2009-07-02
Wysunięcie nośnika
274.
Launch help browser
2009-07-02
Uruchomienie przeglądarki pomocy
277.
Launch web browser
2009-07-02
Uruchomienie przeglądarki WWW
278.
Home folder
2009-07-02
Folder domowy
288.
Log out
2009-07-02
Wylogowanie
289.
Lock screen
2009-07-02
Blokada ekranu
302.
Custom Shortcut
2009-03-04
Własny skrót
303.
_Name:
2007-03-03
_Nazwa:
306.
Key presses _repeat when key is held down
2009-10-20
Powtarza_nie naciśnięcia klawisza przy jego przytrzymaniu
308.
_Speed:
2009-10-20
Prę_dkość:
313.
Fast
2009-10-20
Szybkie
315.
Cursor _blinks in text fields
2008-09-24
Miganie _kursora w polach tekstowych
2008-02-29
W polach tekstowych
2008-02-29
W polach tekstowych