Translations by Terje Berg-Hansen

Terje Berg-Hansen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
847.
Enable Fingerprint Login
2009-02-09
Slå på login via fingeravtrykk
901.
You are not allowed to access the device. Contact your system administrator.
2009-02-05
Du har ikke tilgangsrettigheter til denne enheten. Kontakt din systemadministrator
902.
The device is already in use.
2009-02-05
Enheten er allerede i bruk
907.
Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is disabled?
2009-02-05
Ønsker du å slette dine registrerte fingeravtrykk slik at login via fingeravtrykk er slått av?
910.
Could not start finger capture on '%s' device
2009-02-09
Klarte ikke å starte avlesing av fingeravtrykk på enheten '%s'
911.
Could not access any fingerprint readers
2009-02-09
Fikk ikke tilgang til noen fingeravtrykk-lesere
912.
Please contact your system administrator for help.
2009-02-09
Vennligst kontakt din systemadministrator for hjelp
913.
To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the '%s' device.
2009-02-09
For å slå på login via fingeravtrykk må du lagre et av fingeravtrykkene dine med enheten '%s'