Translations by ergin üresin

ergin üresin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
25.
PDB compatibility mode (off|on|warn)
2008-10-11
PDB uyumluluk kipi (off|on|warn)
552.
Crop the image to the extents of the selection
2008-10-13
Görüntüyü seçilen uzunlukta kırp
554.
Create a duplicate of this image
2008-10-13
Bu görüntünün aynısından bir tane daha oluştur
560.
Configure the grid for this image
2008-10-13
Bu görüntü için ızgaraları yapılandır
561.
Image Pr_operties
2008-10-13
Görüntü Özellikleri
562.
Display information about this image
2008-10-13
Bu görüntü hakkında bilgi göster
568.
Flip image horizontally
2008-10-13
Görüntüyü yatay olarak çevir
569.
Flip image vertically
2008-10-13
Görüntüyü dikey olarak çevir
570.
Rotate the image 90 degrees to the right
2008-10-13
Görüntüyü 90 derece sağa döndür
571.
Turn the image upside-down
2008-10-13
Görüntüyü alt-üst yap
572.
Rotate the image 90 degrees to the left
2008-10-13
Görüntüyü 90 derece sola döndür
574.
Resizing
2008-10-13
Tekrar boyutlandırılıyor
575.
Set Image Print Resolution
2008-10-13
Görüntünün Yazıcı Çözünürlüğü Ayarı
600.
Edit the layer's name
2008-10-13
Katmanın ismini düzenle
608.
Create a duplicate of the layer and add it to the image
2008-10-13
Aynı katmandan bir tane daha oluştur ve görüntüye ekle
612.
Raise this layer one step in the layer stack
2008-10-13
Katmanlar kümesinde bir sıra yükselt
614.
Move this layer to the top of the layer stack
2008-10-13
Katmanlar kümesinde en üste taşı
616.
Lower this layer one step in the layer stack
2008-10-13
Katmanlar kümesinde bir sıra alçalt
618.
Move this layer to the bottom of the layer stack
2008-10-13
Katmanlar kümesinde en alta taşı
622.
Merge this layer with the one below it
2008-10-13
Bu katmanı bir altındaki katmanla birleştir
633.
Resize the layer to the size of the image
2008-10-13
Katmanı görüntünün boyutuna göre yeniden boyutlandır
636.
Crop the layer to the extents of the selection
2008-10-13
Katmanı seçilen ölçülerde kırp
642.
Remove transparency information from the layer
2008-10-13
Katmandaki saydamlık bilgilerini kaldır
644.
Keep transparency information on this layer from being modified
2008-10-13
Saydamlık bilgilerini bu katmanın başlangıcındaki gibi tut
2830.
Start GIMP without showing the startup window
2008-10-13
GIMP'i başlangıç penceresi olmadan başlat
2831.
Could not connect to GIMP.
2008-10-13
GIMP'e bağlanılamıyor.
2832.
Make sure that the Toolbox is visible!
2008-10-13
Araç kutusunun görünür olduğuna emin olun!
2833.
Couldn't start '%s': %s
2008-10-13
'%s': %s başlatılamadı.