Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
110 of 79 results
1.
OK
ok button label
txt_ok
އެންމެ ރަނގަޅު
Translated and reviewed by nihaxforever on 2009-11-01
2.
Cancel
cancel button label
txt_cancel
ކެންސަލްކުރޭ
Translated and reviewed by Ameer on 2009-11-26
3.
Reboot
reboot button label
txt_reboot
އަލުން ބޫޓްކުރޭ
Translated by Yusuf Shunan on 2009-10-18
Reviewed by Huxain on 2009-10-28
4.
Continue
continue button label
txt_continue
ކުރިޔަށްގެންދޭ
Translated and reviewed by Ameer on 2009-11-26
5.
Boot Options
txt_bootoptions
ބޫޓްކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
6.
Exiting...
window title for exit dialog
txt_exit_title (see txt_exit_dialog)
ނިކުންނަނީ.‫​.‫​.‫
Translated and reviewed by Ameer on 2009-11-26
7.
You are leaving the graphical boot menu and
starting the text mode interface.
txt_exit_dialog
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
ކުރެހުމުން ދައްކައިދޭ ބޫޓް މެނޫ ދޫކޮށް
އަކުރުން ދައްކައިދޭ މޯޑް ފަށްޓަނީ.
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
8.
Help
txt_help
އެހީ
Translated and reviewed by Huxain on 2009-04-26
9.
Boot loader
info box title
txt_info_title
ބޫޓް ލޯޑަރ
Translated and reviewed by Huxain on 2009-06-03
10.
I/O error
error box title
txt_error_title
I/O ގެ މައްސަލައެއް
Translated by Huxain on 2009-05-04
Reviewed by Rockworld on 2015-07-23
110 of 79 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Afraseem Ibrahim, Ameer, Arif, Hussain Sharaah, Huxain, Inash Zubair, Jinappe', Nazim, RosCore, Sina, Yusuf Shunan, afeef, bl4ck3nd, musaid, nihaxforever, thoha.