Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 47 results
8.
Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "Editor Font" option will be used instead of the system font.
Huruvida systemets standardtypsnitt med fast breddsteg ska användas för redigering av text istället för ett typsnitt som är specifikt för gedit. Om detta alternativ är inaktiverat, kommer typsnittet som är angivet i alternativet ”Redigerartypsnitt” att användas istället för systemtypsnittet.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Huruvida systemets standardtypsnitt med fast breddsteg ska användas för redigering av text istället för ett typsnitt som är specifikt för gedit. Om detta alternativ är inaktiverat, kommer typsnittet som är angivet i alternativet "Redigerartypsnitt" att användas istället för systemtypsnittet.
Suggested by Daniel Nylander on 2007-03-03
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
10.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
Ett anpassat typsnitt som används för redigeringsytan. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet ”Använd standardtypsnitt” är frånslaget.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Ett anpassat typsnitt som används för redigeringsytan. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet "Använd standardtypsnitt" är frånslaget.
Suggested by Daniel Nylander on 2006-03-18
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
14.
Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can set the backup file extension with the "Backup Copy Extension" option.
Huruvida gedit ska skapa säkerhetskopior för de filer som det sparar. Du kan ange filändelsen för säkerhetskopior med alternativet ”Ändelse på säkerhetskopior”.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Huruvida gedit ska skapa säkerhetskopior för de filer som det sparar. Du kan ange filändelsen för säkerhetskopior med alternativet "Ändelse på säkerhetskopior".
Suggested by Daniel Nylander on 2006-03-18
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:9
16.
Whether gedit should automatically save modified files after a time interval. You can set the time interval with the "Autosave Interval" option.
Huruvida gedit automatiskt ska spara ändrade filer efter ett tidsintervall. Du kan ange tidsintervallet med alternativet ”Intervall för automatiskt sparande”.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Huruvida gedit automatiskt ska spara ändrade filer efter ett tidsintervall. Du kan ange tidsintervallet med alternativet "Intervall för automatiskt sparande".
Suggested by Daniel Nylander on 2010-03-14
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:11
51.
Toolbar is Visible
Verktygsfältet är synligt
Translated and reviewed by Josef Andersson on 2015-02-28
In upstream:
Verktygsraden är synlig
Suggested by Daniel Nylander on 2006-03-18
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:174
52.
Whether the toolbar should be visible in editing windows.
Huruvida verktygsfältet ska vara synligt i redigeringsfönster.
Translated and reviewed by Josef Andersson on 2015-02-28
In upstream:
Huruvida verktygsraden ska vara synlig i redigeringsfönster.
Suggested by Daniel Nylander on 2006-03-18
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:175
53.
Notebook Show Tabs Mode
Visningsläge för anteckningsblocksflikar
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Visningsläge för specialflikar
Suggested by Daniel Nylander on 2011-05-20
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:179
54.
Specifies when to show the notebook tabs. Use "never" to never show the tabs, "always" to always show the tabs, and "auto" to show the tabs only when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here.
Anger när anteckningsblocksflikar ska visas. Använd "never" för att aldrig visa flikarna, "always" för att alltid visa flikarna och "auto" för att visa flikarna endast när det finns fler än en flik. Observera att det görs skillnad på versaler och gemener i värdena, så försäkra dig om att de visas exakt som de visas här.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Anger när specialflikar ska visas. Använd "never" för att aldrig visa flikarna, "always" för att alltid visa flikarna och "auto" för att visa flikarna endast när det finns fler än en flik. Observera att det görs skillnad på versaler och gemener i värdena, så försäkra dig om att de visas exakt som de visas här.
Suggested by Daniel Nylander on 2011-05-20
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:53
60.
Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in the "Recent Files" submenu.
Anger det maximala antalet senaste öppnade filer som kommer att visas i undermenyn ”Senaste filer”.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Anger det maximala antalet senaste öppnade filer som kommer att visas i undermenyn "Senaste filer".
Suggested by Daniel Nylander on 2007-03-03
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
72.
Specifies the font to use for page headers when printing a document. This will only take effect if the "Print Header" option is turned on.
Anger det typsnitt som ska användas för sidhuvud vid utskrift av ett dokument. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet ”Skriv ut huvud” är påslaget.
Translated by Josef Andersson on 2014-07-11
Reviewed by Josef Andersson on 2014-10-05
In upstream:
Anger det typsnitt som ska användas för sidhuvud vid utskrift av ett dokument. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet "Skriv ut huvud" är påslaget.
Suggested by Daniel Nylander on 2006-03-18
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:73
110 of 47 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Jonsson, Arve Eriksson, Christian Rose, Daniel Nylander, Josef Andersson, Peter Ahlgren, Sebastian Rasmussen.