Translations by Rimas Kudelis

Rimas Kudelis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 199 results
~
Unsupported animation type
2010-08-05
Nepalaikomas animacijos tipas
~
Failed to skip the next %d bytes with seek().
2010-08-05
Nepavyko praleisti %d baitų naudojant seek() funkciją.
~
QTIF atom size too large (%d bytes)
2010-08-05
QTIF atomas per didelis (%d B)
~
Failed to allocate %d bytes for file read buffer
2010-08-05
Nepavyko rezervuoti %d baitų (-o) failo skaitymo buferio
1.
Failed to open file '%s': %s
2010-08-05
Nepavyko atverti failo „%s“: %s
2.
Image file '%s' contains no data
2010-08-05
Paveikslėlio faile „%s“ nėra duomenų
3.
Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file
2010-08-05
Nepavyko įkelti paveikslėlio „%s“: nežinoma priežastis, tikriausiai sugadintas failas
4.
Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation file
2010-08-05
Nepavyko įkelti animacijos „%s“: nežinoma priežastis, tikriausiai sugadintas failas
5.
Unable to load image-loading module: %s: %s
2010-08-05
Nepavyko įkelti paveikslėlių kelties modulio: %s: %s
6.
Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's from a different gdk-pixbuf version?
2010-11-14
Paveikslėlių kelties modulis „%s“ neeksportuoja teisingos sąsajos; galbūt jis yra iš kitos „gdk-pixbuf“ versijos?
7.
Image type '%s' is not supported
2010-08-05
Paveikslėlio tipas „%s“ nepalaikomas
8.
Couldn't recognize the image file format for file '%s'
2010-08-05
Nepavyko atpažinti paveikslėlio failo „%s“ formato
9.
Unrecognized image file format
2010-08-05
Neatpažintas paveikslėlio failo formatas
10.
Failed to load image '%s': %s
2010-08-05
Nepavyko įkelti paveikslėlio „%s“: %s
11.
Error writing to image file: %s
2010-08-05
Klaida rašant į paveikslėlio failą: %s
12.
This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s
2010-08-05
Jūsų naudojamas gdk-pixbuf variantas nepalaiko saugojimo į šį paveikslėlių formatą: %s
13.
Insufficient memory to save image to callback
2010-08-05
Nepakanka atminties paveikslėlio išsaugojimui funkcijoje
14.
Failed to open temporary file
2010-08-05
Nepavyko atverti laikino failo
15.
Failed to read from temporary file
2010-08-05
Nepavyko perskaityti laikino failo
16.
Failed to open '%s' for writing: %s
2010-08-05
Nepavyko atverti „%s“ įrašymui: %s
17.
Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %s
2010-08-05
Saugant paveikslėlį nepavyko uždaryti „%s“, duomenys gali būti neišsaugoti: %s
18.
Insufficient memory to save image into a buffer
2010-08-05
Nepakanka atminties įšsaugoti paveikslėlį į buferį
19.
Error writing to image stream
2010-08-05
Klaida rašant į paveikslėlio srautą
20.
Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, but didn't give a reason for the failure
2010-08-05
Vidinė klaida: Paveikslėlių įkėlimo moduliui „%s“ nepavyko užbaigti, operacijos, tačiau nebuvo išvestas joks klaidos pranešimas
21.
Incremental loading of image type '%s' is not supported
2010-08-05
Laipsniškas apdorojimas piešinių, kurių tipas yra „%s“, yra nepalaikomas
22.
Image header corrupt
2010-08-05
Paveikslėlio antraštė sugadinta
23.
Image format unknown
2010-08-05
Paveikslėlio formatas nežinomas
24.
Image pixel data corrupt
2010-08-05
Paveikslėlio taškiniai duomenys apgadinti
25.
failed to allocate image buffer of %u byte
failed to allocate image buffer of %u bytes
2010-08-05
nepavyko rezervuoti %u baito paveikslėlio buferio
nepavyko rezervuoti %u baitų paveikslėlio buferio
nepavyko rezervuoti %u baitų paveikslėlio buferio
26.
Unexpected icon chunk in animation
2010-08-05
Nesuprantamas piktogramos gabalas animacijoje
27.
Invalid header in animation
2010-08-05
Netinkama animacijos antraštė
28.
Not enough memory to load animation
2010-08-05
Nepakanka atminties įkelti animacijai
29.
Malformed chunk in animation
2010-08-05
Blogai suformuotas animacijos blokas
30.
The ANI image format
2010-08-05
ANI paveikslėlių formatas
31.
BMP image has bogus header data
2010-08-05
BMP paveikslėlis turi klaidinančią antraštę
32.
Not enough memory to load bitmap image
2010-08-05
Nepakanka atminties įkelti rastrinį paveikslėlį
33.
BMP image has unsupported header size
2010-08-05
BMP paveikslėlis turi nepalaikomą antraštės dydį
34.
Topdown BMP images cannot be compressed
2010-08-05
Topdown BMP paveikslėliai negali būti suspausti
35.
Premature end-of-file encountered
2010-08-05
Per anksti aptiktas failo pabaigos simbolis
36.
Couldn't allocate memory for saving BMP file
2010-08-05
Nepavyko priskirti atminties BMP failui išsaugoti
37.
Couldn't write to BMP file
2010-08-05
Nepavyko įrašyti į BMP failą
38.
The BMP image format
2010-08-05
BMP paveikslėlių formatas
39.
The EMF image format
2010-08-05
EMF paveikslėlių formatas
40.
The GIF image format
2010-08-05
GIF paveikslėlių formatas
41.
The ICO image format
2010-08-05
ICO paveikslėlių formatas
42.
JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be parsed.
2010-08-05
JPEG kokybės reikšmė turi būti tarp 0 ir 100, reikšmės „%s“ nepavyko apdoroti.
43.
JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed.
2010-08-05
JPEG kokybės reikšmė turi būti tarp 0 ir 100; reikšmė „%d“ yra neleistina.
44.
The JPEG image format
2010-08-05
JPEG paveikslėlių formatas
45.
Could not allocate memory: %s
2010-08-05
Nepavyko rezervuoti atminties: %s
46.
Could not create stream: %s
2010-08-05
Nepavyko sukurti srauto: %s