Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
971980 of 980 results
971.
%s%d:%02dm
Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
%s%d:%02dm
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-11-20
Located in ../src/empathy-call-window.c:2974
972.
Your current balance is %s.
Balanca juaj e tanishme është %s.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-12-25
Located in ../src/empathy-call-window.c:3244
973.
Sorry, you don’t have enough credit for that call.
Na vjen keq, nuk keni kredit të mjaftueshëm për këtë thirrje.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-12-25
Located in ../src/empathy-call-window.c:3248
974.
Top Up
Kreu Sipër
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-12-25
Located in ../src/empathy-call-window.c:3250
975.
_Match case
Siç është _shkruajtur
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-11-20
Located in ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:214
976.
What kind of chat account do you have?
Çfarë lloj llogarie keni?
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-03
Located in ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:130
977.
Adding new account
Shtim i llogarisë së re
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-01-20
Located in ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:151
978.
People nearby
Persona afër
Translated by Laurent Dhima on 2009-07-10
Located in ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:103
979.
Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the same network as you. If you want to use this feature, please check that the details below are correct.
Empathy mund të zbulojë automatikisht dhe të bisedojë me njerëzit që janë lidhur në të njëjtin rrjet me ju. Nëse dëshironi ta përdorni këtë mjet, ju lutemi të kontrolloni që detajet e mëposhtme të jenë korrekte,
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-03-12
Located in ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:82
980.
You can change these details later or disable this feature by choosing <span style="italic">Edit → Accounts</span> in the Contact List.
Ju und t'i ndryshoni këto detaje më vonë ose ta çaktivizoni këtë opsion duke zgjedhur <span style="italic">Modifiko → Llogaritë</span> në Listën e Kontakteve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-03-12
Located in ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:118
971980 of 980 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Albano Kofsha, Alket Rexhepi, DeçaniOnline, Laurent Dhima, Vilson Gjeci.