Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
111120 of 980 results
111.
Whether Empathy can use the cellular network to guess the location.
(no translation yet)
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:95
112.
Empathy can use the GPS to guess the location
ހުރިތަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެމްޕަތީއަށް ޖީޕީއެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ
Translated and reviewed by Ibrahim Awwam
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:96
113.
Whether Empathy can use the GPS to guess the location.
(no translation yet)
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:97
114.
Empathy should reduce the location's accuracy
(no translation yet)
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:92
115.
Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons.
(no translation yet)
Located in ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:93
116.
No reason was specified
(no translation yet)
Located in ../libempathy/empathy-ft-handler.c:730
117.
The change in state was requested
(no translation yet)
Located in ../libempathy/empathy-ft-handler.c:733
118.
You canceled the file transfer
(no translation yet)
Located in ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
119.
The other participant canceled the file transfer
(no translation yet)
Located in ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
120.
Error while trying to transfer the file
(no translation yet)
Located in ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
111120 of 980 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huxain, Ibrahim Awwam.