Translations by ruudruud

ruudruud has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 57 results
1.
Ubuntu installer main menu
2008-10-27
Ubuntu installer hoofd menu
2.
Choose the next step in the install process:
2008-10-27
Kees de volgende stap in 't installasie proces
3.
Installation step failed
2008-10-27
Installasie stap misluk
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2008-10-27
'N installasie stap is misluk. Du kens proberen om 't opniej te doon vanoet 't menu, Of euversloan en iets angers proberen. De mislukte stap is: ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2008-10-27
Kees 'n installasie stap:
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2008-10-27
Deze installasie stap hit ein of mier angere stappen nuudig die se neet is aafgemak.
7.
critical
2008-10-27
critical
8.
high
2008-10-27
Hoeg
9.
medium
2008-10-27
Middel
10.
low
2008-10-27
lieg
11.
Ignore questions with a priority less than:
2008-10-27
Negeer vroagen met 'n prioririet lieger dan:
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2008-10-27
Pakketten die debconf gebroeken veur configuratie, wiezen aan elke vroag 'n prioriteet toe. Inkel vroagen met 'n prioritiet dì geliek is aan, of hoeger dan 'n door dich te bepoalen prioritietwoarde weren gesteljd Alle minder belangrieke vroagen were euvergeslagen.
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2008-10-27
Du kens selectiere welk de liegste priorietijd van de vroag de se wils zeen: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2008-10-27
Dit is 'n veurbeeld van 'n vroag met prioritiet 'medium'. Als de prioritiet op 'hoeg' of 'kritiek' ingesteld zou zien, kreeg se deze vroag neet te zeen.
15.
Change debconf priority
2008-10-27
Veranger debconf priority
16.
Continue
2008-10-27
Wiejergaon
17.
Go Back
2008-10-27
Gank teruuk
18.
Yes
2008-10-27
Jao
19.
No
2008-10-27
20.
Cancel
2008-10-27
Annulere
24.
LTR
2008-10-27
LTR
25.
Screenshot
2008-10-27
Sjirmaafdrök
26.
Screenshot saved as %s
2008-10-27
Sjirmaafdrök opgeslagen as %s
27.
!! ERROR: %s
2008-10-27
!! ERROR: %s
28.
KEYSTROKES:
2008-10-27
KEYSTROKES:
29.
Display this help message
2008-10-27
Loat help berich zeen
30.
Go back to previous question
2008-10-27
Gank teruuk noar de veurige vroag
31.
Select an empty entry
2008-10-27
Selectier 'n lige ingeng
32.
Prompt: '%c' for help, default=%d>
2008-10-27
Prompt: '%c' veur help, default=%d>
33.
Prompt: '%c' for help>
2008-10-27
Prompt: '%c' veur help>
34.
Prompt: '%c' for help, default=%s>
2008-10-27
Prompt: '%c' veur help, default=%s>
35.
[Press enter to continue]
2008-10-27
[Druk op Enter om verder te goan]
36.
Interactive shell
2008-10-27
Interactive shell
37.
After this message, you will be running "ash", a Bourne-shell clone.
2008-10-27
Noa dit berich, run se "ash", 'n Bourne-shell kloon.
38.
The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted on "/target". The editor available to you is nano. It's very small and easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to you, use the "help" command.
2008-10-27
'T basissysteem is 'n RAM-schief. De haarde-schief-bestanksystemen zien op "/target" aangekoppeld. De erg kleine en eenvoudig te gebroeken editor nano is beschikbaar. Mier informasie betreffende de beschikbare Unix-hulpprogramma's ving se via 't commando 'help'.
39.
Use the "exit" command to return to the installation menu.
2008-10-27
Via 't 'exit' commando ken se teruuk noar 't installasiemenu.
40.
Execute a shell
2008-10-27
'N shel openen
42.
Are you sure you want to exit now?
2008-10-27
Bis se zeker des ze wils aafsloeten?
43.
If you have not finished the install, your system may be left in an unusable state.
2008-10-27
'T neet aafmaken van de installasie kan dien systeem in 'n onbroekbare stoat achterloaten.
44.
Abort the installation
2008-10-27
Installatie aafbreken
45.
Registering modules...
2008-10-27
Modules weren geregistreerd...
50.
Installer components to load:
2008-10-27
Te laajen installasiemodules:
51.
All components of the installer needed to complete the install will be loaded automatically and are not listed here. Some other (optional) installer components are shown below. They are probably not necessary, but may be interesting to some users.
2008-10-27
Alle installatiemodules die nodig zijn om de installatie uit te voeren, worden automatisch geladen en niet hier weergegeven. Een aantal andere (optionele) installatiemodules wordt hieronder getoond. Deze zijn waarschijnlijk niet nodig, maar kunnen voor sommige gebruikers interessant zijn.
52.
Note that if you select a component that requires others, those components will also be loaded.
2008-10-27
Merk op dat 't kezen van een module dì van angere modules afhankelijk is tot gevolg hìd dat deze angere modules ook gelaaje worden.
53.
To save memory, only components that are certainly needed for an install are selected by default. The other installer components are not all necessary for a basic install, but you may need some of them, especially certain kernel modules, so look through the list carefully and select the components you need.
2008-10-27
Om geheugen uit de sparen worden enkel die modules die zeker nodig zijn om de installatie te kunnen uitvoeren standaard geselecteerd Geen van de andere installatiemodules is noodzakelijk voor een basisinstallatie. Mogelijk heeft u sommige van deze modules wel nodig (voornamelijk bepaalde kernelmodules voor uw hardware), het is dus aan te raden om deze lijst zorgvuldig te bekijken en gewenste modules te selecteren.
54.
Loading additional components
2008-10-27
Aanvullende installasiemodules weren gelaaje
55.
Retrieving ${PACKAGE}
2008-10-27
${PACKAGE} wìrdt opgehaald
56.
Configuring ${PACKAGE}
2008-10-27
${PACKAGE} wìrdt geconfigureerd
57.
Failed to load installer component
2008-10-27
Laaje van de installasiemodule is misluk
58.
Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting.
2008-10-27
Laaje van ${PACKAGE} is om onbekende reejen misluk. Installasie wìrdt afgebroken