Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
14 of 4 results
2.
Choose the next step in the install process:
Type: select
Description
:sl1:
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިޔަވަޅު ޚިޔާރުކުރައްވާ
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../main-menu.templates:2001
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގެ ފިޔަވަޅެއް ފެއިލްވެއްޖެ. މެނޫއިން، ފެއިލްވި އައިޓަމް އަލުން އިންސްޓޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ، ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެހެން އައިޓަމެއް ޚިޔާރުކުރެވިދާނެ. ފެއިލްވި ފިޔަވަޅަކީ: ${ITEM}
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../main-menu.templates:3001
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކުރިއަށް ދާނެ ފިޔަވަޅެއް ޚިޔާރުކުރައްވާ
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މިފިޔަވަޅުފުރިހަމަވާނީ ކުރިން އިންސްޓޯލްކުރެވިފައި ނުވާ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../main-menu.templates:4001
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ahmed Naseem, Arif, Fayax, Huxain, Ibrahim Awwam, Inash Zubair, Mohamed Usman, Rockworld, Yusuf Shunan, Ziyau Saeed, afeef, shadesofevil, thoha, нахeи.