Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
2332 of 71 results
23.
Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s
klarte ikke å laste inn Debconf::Element::%s. Mislyktes fordi %s
Translated and reviewed by Åka Sikrom
In upstream:
Ikke i stand til å laste Debconf::Element::%s. Mislyktes fordi: %s
Suggested by Jørgen Tellnes
Suggestions:
Ikkje i stand til å lasta Debconf::Element::%s. Feila på grunn av: %s
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Precise package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/FrontEnd.pm:140
24.
Configuring %s
Konfigurerer %s
Translated by Alexander Rødseth
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe
In upstream:
Setter opp %s
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
Set opp %s
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Precise package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/FrontEnd.pm:333
25.
TERM is not set, so the dialog frontend is not usable.
Dialog-grensesnitt kan ikke brukes, fordi TERM mangler en verdi.
Translated and reviewed by Åka Sikrom
In upstream:
TERM er ikke satt, så det dialogbaserte grensesnittet kan ikke brukes.
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
TERM er ikkje sett, så det dialogbaserte grensesnittet er ikkje brukande.
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Precise package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:53
26.
Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers
Dialog-grensesnittet er ikke kompatibelt med emacs' skall-buffere
Translated by Jørgen Tellnes
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe
In upstream:
Det dialogbaserte grensesnittet er ikke kompatibelt med emacs skall-buffere
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
Det dialogbaserte grensesnittet er ikkje kompatibel med emacs skal-buffer
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Precise package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:56
27.
Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.
Dialog-grensesnittet vil ikke fungere på en simpel terminal, emacs' skall-buffer, eller uten en kontrollerende terminal.
Translated by Alexander Rødseth
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe
In upstream:
Det dialogbaserte grensesnittet vil ikke fungere på en dum terminal, en emacs skall-buffer eller uten en kontrollerende terminal.
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
Det dialogbaserte grensesnittet vil ikkje fungere på ein dum terminal, eit emacs skal-buffer eller utan ein kontrollerande terminal.
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Precise package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:59
28.
No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used.
Ingen brukbare dialogprogrammer er installert. Dialogbasert grensesnitt kan derfor ikke brukes.
Translated and reviewed by Åka Sikrom
In upstream:
Ingen brukbare dialogprogrammer er installert, så det dialogbaserte grensesnittet kan ikke brukes.
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
Ingen brukbare dialogprogram er installert, så det dialogbaserte grensesnittet kan ikkje brukast.
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Precise package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:107
29.
Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide.
Dialog-grensesnittet krever et skjermvindu med minst 13 linjer og 31 kolonner.
Translated by Alexander Rødseth
Reviewed by Bjørn Steensrud
In upstream:
Det dialogbaserte grensesnittet krever et skjermvindu på minst 13 linjer og 31 kolonner.
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
Det dialogbaserte grensesnittet krev eit skjermvindauge på minst 13 linjer og 31 kolonner.
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Precise package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:114
30.
Package configuration
Pakkeoppsett
Translated and reviewed by Bjørn Steensrud
Located in ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:331
31.
You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. See the end of this document for detailed instructions.
Grensesnittet du bruker for debconf er basert på tekstredigering. Se slutten av dette dokumentet for detaljerte instruksjoner.
Translated by Alexander Rødseth
Reviewed by Bjørn Steensrud
In upstream:
Du bruker det redigeringsbaserte debconf-grensesnittet for å sette opp systemet ditt. Se slutten av dette dokumentet for detaljerte instruksjoner.
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
Du brukar det redigeringsbaserte debconf-grensesnittet for å setje opp systemet ditt. Sjå slutten av dette dokumentet for detaljerte instruksjonar.
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Precise package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:94
32.
The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix configuration files, this file will look familiar to you -- it contains comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will read the edited file, and use the values you entered to configure the system.
Det tekstredigeringsbaserte debconf-grensesnittet viser deg opptil flere tekstfiler som skal redigeres. Dette er en slik tekstfil. Hvis du er vant med vanlige oppsettfiler for unix, vil denne filen se kjent ut for deg -- den inneholder kommentarer og oppsett om hverandre. Rediger filen, endre de elementene som er nødvendig, lagre og avslutt. Så vil debconf lese den nyredigerte filen, og bruke de verdiene du har skrevet inn for å sette opp systemet.
Translated by Alexander Rødseth
Reviewed by Bjørn Steensrud
In upstream:
Det redigeringsbaserte debconf-grensesnittet viser deg en eller fleretekstfiler som skal redigeres. Dette er en slik tekstfil. Hvis du er vant med standard unix oppsettsfiler, vil denne fila se kjent ut for deg. Den inneholder kommentarer innimellom oppsettselementene. Rediger fila, endre de elementene som trengs, lagre den og avslutt. Ved det tidspunktet vil debconf lese den redigerte fila og bruke de verdiene du har skrevet inn for å setteopp systemet.
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
Det redigeringsbaserte debconf-grensesnittet presenterer deg for ei eller fleire tekstfiler som skal redigerast. Dette er ei slik tekstfil. Vis du er van med standard unix oppsettsfiler, vil denne fila sjå kjent ut for deg. Ho inneheld kommentarar innimellom oppsettselementa. Rediger fila, endra dei elementa som trengst, lagra ho og avslutt. Ved det tidspunktet vil debconf lese den redigerte fila og bruka dei verdiane du har skrive inn for å setje opp systemet.
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Precise package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:111
2332 of 71 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alexander Rødseth, Anders Aase Martinsen, Bjørn Steensrud, Felis silvestris, Henrik Width, Jørgen Tellnes, Kjetil Birkeland Moe, Åka Sikrom.