Translations by Alexander Rødseth

Alexander Rødseth has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 130 results
27.
Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.
2006-05-26
Dialog-grensesnittet vil ikke fungere på en simpel terminal, emacs' skall-buffer, eller uten en kontrollerende terminal.
2006-05-26
Dialog-ansiktet vil ikke virke i en simpel terminal, et terminal-buffer i emacs, eller uten en terminal med kontroll-tegn.
28.
No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used.
2006-05-26
Ingen brukbare dialog-aktige programmer er installert, så dialog-grensesnittet kan ikke brukes.
2006-05-26
Ingen brukbare dialog-aktige programmer er installert, så dialog-grensesnittet kan ikke brukes.
2006-05-26
Ingen brukbare dialog-aktige programmer er installert, så dialog-grensesnittet kan ikke brukes.
2006-05-26
Ingen brukbare dialog-aktige programmer er installert, så dialog-grensesnittet kan ikke brukes.
2006-05-26
Ingen brukbare dialog-aktige programmer er installert, så det dialog-baserte ansiktet kan ikke brukes.
29.
Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide.
2006-05-26
Dialog-grensesnittet krever et skjermvindu med minst 13 linjer og 31 kolonner.
2006-05-26
Dialog-ansiktet krever en skjerm som er minst 13 linjer høy og 31 kolonner vid.
31.
You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. See the end of this document for detailed instructions.
2006-05-26
Grensesnittet du bruker for debconf er basert på tekstredigering. Se slutten av dette dokumentet for detaljerte instruksjoner.
2006-05-26
Debconf-forstavnen du bruker for å konfigurere systemet ditt med er basert på tekstredigering. Se slutten på dette dokumentet for detaljerte instruksjoner.
32.
The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix configuration files, this file will look familiar to you -- it contains comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will read the edited file, and use the values you entered to configure the system.
2006-05-26
Det tekstredigeringsbaserte debconf-grensesnittet viser deg opptil flere tekstfiler som skal redigeres. Dette er en slik tekstfil. Hvis du er vant med vanlige oppsettfiler for unix, vil denne filen se kjent ut for deg -- den inneholder kommentarer og oppsett om hverandre. Rediger filen, endre de elementene som er nødvendig, lagre og avslutt. Så vil debconf lese den nyredigerte filen, og bruke de verdiene du har skrevet inn for å sette opp systemet.
2006-05-26
Det tekstredigeringsbaserte debconf-grensesnittet viser deg opptil flere tekstfiler som skal redigeres. Dette er en slik tekstfil. Hvis du er kjent med vanlige oppsettfiler for unix, vil denne filen se kjent ut for deg -- den inneholder kommentarer og oppsett om hverandre. Rediger filen, endre de elementene som er nødvendig, lagre og avslutt. Deretter vil debconf lese den nyredigerte fila, og bruke de verdiene du har skrevet inn, for å sette opp systemet.
2006-05-26
Den tekstredigeringsbaserte debconf-forstavnen vil vise deg en eller flere tekstfiler som du kan redigere. Dette er en slik tekstfil. Dersom du er kjent med vanlige unix-konfigurasjonsfiler, vil dette være kjent stoff for deg -- den inneholder kommentarer og konfigurasjonsvalg om hverandre. Rediger filen, forandre det du føler er nødvendig, lagre og avslutt. Når den tid kommer vil debconf lese inn den redigerte filen og bruke de verdiene du skrev inn for å konfigurere systemet.
33.
Debconf on %s
2006-05-26
Debconf hos %s
34.
This frontend requires a controlling tty.
2006-05-26
Dette grensesnittet krever en kontrollerende tty.
2006-05-26
Dette grensesnittet krever en kontrollerende tty (terminal).
35.
Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers.
2006-05-26
Term::ReadLine::GNU er ikke kompatibel med emacs' skall-buffer.
2006-05-26
Term::ReadLine::GNU er ikke kompatibel med emacs' shell-buffere.
36.
More
2006-05-26
Mer
37.
Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/
2006-05-26
Merk: Debconf kjører i nettmodus. Gå til http://localhost:%i/
2006-05-26
Merk: Debconf kjører i nettmodus. Gå til http://localhost:%i/
2006-05-26
Merk: Debconf kjører i nettmodus. Gå til http://localhost:%i/
2006-05-26
Merk: Debconf kjører i nettmodus. Gå til http://localhost:%i/
38.
Back
2006-05-26
Tilbake
39.
Next
2006-05-26
Neste
40.
warning: possible database corruption. Will attempt to repair by adding back missing question %s.
2006-05-26
advarsel: mulig databasekorrupsjon. Vil prøve å reparere ved å legge tilbake manglende spørsmål %s.
41.
Template #%s in %s has a duplicate field "%s" with new value "%s". Probably two templates are not properly separated by a lone newline.
2006-05-26
Mal #%s i %s har et duplikat felt "%s" med ny verdi "%s". Sannsynligvis er to maler ikke skikkelig adskilt med en enslig tom linje.
2006-05-26
Mal #%s i %s har et duplikat felt "%s" med ny verdi "%s". Mest sannsynlig er de to malene ikke skikkelig adskilt av et enslig tegn for ny linje.
42.
Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s
2006-05-26
Ukjent felt i mal '%s', i strofe #%s av %s
2006-05-26
Ukjent felt i mal '%s', i vers #%s av %s
43.
Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s
2006-05-26
Tolkningsfeil i mal nær '%s', i vers #%s av %s
2006-05-26
Tolkningsfeil i mal nær `%s', i vers #%s av %s
44.
Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line
2006-05-26
Mal #%s i %s inneholder ikke en 'Template:'-linje
45.
must specify some debs to preconfigure
2006-05-26
må angi noen deb-er som skal settes opp på forhånd
46.
delaying package configuration, since apt-utils is not installed
2006-05-26
utsetter oppsett av pakker, siden apt-utils ikke er installert
2006-05-26
utsetter oppsett av pakker, siden apt-utils ikke er installert
2006-05-26
utsetter oppsett av pakker, siden apt-utils ikke er installert
2006-05-26
utsetter oppsett av pakker, siden apt-utils ikke er installert
47.
unable to re-open stdin: %s
2006-05-26
ute av stand til å gjenåpne stdin: %s
2006-05-26
ute av stand til å gjenåpne stdin: %s
2006-05-26
ute av stand til å gjenåpne stdin: %s
2006-05-26
ute av stand til å gjenåpne stdin: %s
48.
apt-extracttemplates failed: %s
2006-05-26
api-extracttemplates feilet: %s
49.
Extracting templates from packages: %d%%
2006-05-26
Pakker ut maler fra pakker: %d%%
50.
Preconfiguring packages ...
2006-05-26
Setter opp pakker på forhånd ...
51.
template parse error: %s
2006-05-26
tolkningsfeil i mal: %s
2006-05-26
tolkningsfeil i mal: %s
2006-05-26
tolkningsfeil i mal: %s
2006-05-26
tolkningsfeil i mal: %s