Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
223232 of 259 results
223.
Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new
Ni mogoče zadostiti odvisnosti %s za %s: različica nameščenega paketa %s je previsoka
Translated by Andrej Znidarsic
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Ni mogoče zadostiti %s odvisnosti za %s. Nameščen paket %s je preveč nov
Suggested by Jure Cuhalev
Located in cmdline/apt-get.cc:2664
224.
%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of package %s can't satisfy version requirements
odvisnosti %s za %s ni mogoče zadovoljiti, ker različica kandidata paketa %s ne more zadostiti zahtevam različice
Translated by Damir Jerovšek
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
odvisnosti %s za %s ni mogoče zadovoljiti, ker je različica kandidata paketa %s ne more zadostiti zahtev različice
Suggested by Andrej Znidarsic
Located in cmdline/apt-get.cc:2971
225.
%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no candidate version
odvisnosti %s za %s ni mogoče zadovoljiti, ker različica kandidata paketa %s nima različice kandidata
Translated by Damir Jerovšek
Reviewed by Andrej Znidarsic
Located in cmdline/apt-get.cc:2977
226.
Failed to satisfy %s dependency for %s: %s
Ni mogoče zadostiti odvisnosti %s za %s: %s
Translated by Andrej Znidarsic
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Ni mogoče zadostiti %s odvisnosti za %s: %s
Suggested by Andrej Znidarsic
Located in cmdline/apt-get.cc:2691
227.
Build-dependencies for %s could not be satisfied.
Odvisnosti za izgradnjo %s ni mogoče zadostiti.
Translated by Andrej Znidarsic
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Odvisnosti za gradnjo %s ni bilo mogoče zadostiti.
Suggested by Andrej Znidarsic
Located in cmdline/apt-get.cc:2707
228.
Failed to process build dependencies
Obdelava odvisnosti za izgradnjo je spodletela
Translated by Andrej Znidarsic
Reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
Obdelava odvisnosti za gradnjo je spodletela
Suggested by Michael Vogt
Located in apt-private/private-source.cc:799
229.
Changelog for %s (%s)
Dnevnik sprememb za %s (%s)
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
Located in cmdline/apt-get.cc:2977 cmdline/apt-get.cc:2989
230.
Supported modules:
Podprti moduli:
Translated and reviewed by Jure Cuhalev
Located in cmdline/apt-get.cc:351
231.
Usage: apt-get [options] command
apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]
apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]

apt-get is a simple command line interface for downloading and
installing packages. The most frequently used commands are update
and install.

Commands:
update - Retrieve new lists of packages
upgrade - Perform an upgrade
install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)
remove - Remove packages
autoremove - Remove automatically all unused packages
purge - Remove packages and config files
source - Download source archives
build-dep - Configure build-dependencies for source packages
dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)
dselect-upgrade - Follow dselect selections
clean - Erase downloaded archive files
autoclean - Erase old downloaded archive files
check - Verify that there are no broken dependencies
changelog - Download and display the changelog for the given package
download - Download the binary package into the current directory

Options:
-h This help text.
-q Loggable output - no progress indicator
-qq No output except for errors
-d Download only - do NOT install or unpack archives
-s No-act. Perform ordering simulation
-y Assume Yes to all queries and do not prompt
-f Attempt to correct a system with broken dependencies in place
-m Attempt to continue if archives are unlocatable
-u Show a list of upgraded packages as well
-b Build the source package after fetching it
-V Show verbose version numbers
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual
pages for more information and options.
This APT has Super Cow Powers.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Uporaba: apt-get [možnosti] ukaz
apt-get [možnosti] install|remove paket1 [paket2 ...]
apt-get [možnosti] source paket1 [paket2 ...]

apt-get je enostaven vmesnik ukazne vrstice za prejem in nameščanje
paketov. Najbolj pogosto uporabljana ukaza sta update in install.

Ukazi:
update - Pridobi nove sezname paketov
upgrade - Izvedi nadgradnjo
install - Namesti nove pakete (paket je libc6, ne libc6.deb)
remove - Odstrani pakete
autoremove - Samodejno odstrani vse neuporabljene pakete
purge - Odstrani pakete in nastavitvene datoteke
source - Prejmi arhive izvorne kode
build-dep - Nastavi odvisnosti gradnje za paket izvorne kode
dist-upgrade - Nadgradnja distribucije, oglejte si apt-get(8)
dselect-upgrade - Sledi izbiri dselect
clean - Izbriši prejete datoteke arhivov
autoclean - Izbriše stare prejete datoteke arhivov
check - Preveri, da ni pokvarjenih odvisnosti
changelog - Prejmi in prikaže dnevnik sprememb za dani paket
download - Prejmi binarni paket v trenutno mapo

Možnosti:
-h To besedilo pomoči.
-q Izhod se beleži - brez kazalnika napredka
-qq Ni izhoda razen napak
-d Le prejmi - NE nameščaj ali odpakiraj arhivov
-s Ne naredi ničesar. Izvedi simulacijo ukaza
-y Predpostavi Da vsem poizvedbam in ne pozivaj
-f Poskusi popraviti sistem s pokvarjenimi odvisnostmi
-m Poskusi nadaljevati, če arhivov ni mogoče najti
-u Pokaži tudi seznam nadgrajenih paketov
-b Po pridobitvi izgradi izvorni paket
-V Pokaži podrobne številke različic
-c=? Preberi to nastavitveno datoteko
-o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, na primer -o dir::cache=/tmp
Za več podrobnosti in možnosti si oglejte strani priročnikov apt-get(8),
sources.list(5) in apt.conf(5).
Ta APT ima moči super krav.
Translated and reviewed by Dražen Matešić
Located in cmdline/apt-get.cc:3289
232.
NOTE: This is only a simulation!
apt-get needs root privileges for real execution.
Keep also in mind that locking is deactivated,
so don't depend on the relevance to the real current situation!
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
OPOMBA: To je samo simulacija!
apt-get za pravo izvajanje potrebuje pravice skrbnika.
Zaklepanje je onemogočeno, zato se ne zanašajte
na pomembnost trenutnega pravega stanja!
Translated and reviewed by Andrej Znidarsic
In upstream:
OPOMBA: To je samo simulacija!
apt-get za pravo izvajanje potrebuje privilegije skrbnika.
Zaklepanje je onemogočeno, zato se ne zanašajte
na pomembnost trenutnega pravega stanja!
Suggested by Andrej Znidarsic
Located in apt-private/private-main.cc
223232 of 259 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Znidarsic, Damir Jerovšek, Dražen Matešić, GregaS, Jure Cuhalev, Michael Vogt, Štefan Baebler.