Translations by Štefan Baebler

Štefan Baebler has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
38.
Repeat this process for the rest of the CDs in your set.
2008-10-08
Ponovite postopek s preostalimi CD-ji v vaši zbirki.
113.
WARNING: The following essential packages will be removed. This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!
2008-10-08
POZOR: Odstranjeni bodo naslednji paketi ključnega pomena. Tega NE počnite, razen če točno veste kaj in zakaj to počnete!
156.
After this operation, %sB of additional disk space will be used.
2008-10-08
Po tej operaciji bo zasedenih dodatnih %sB diskovnega prostora.
157.
After this operation, %sB disk space will be freed.
2008-10-08
Po tej operaciji bo sproščenih %sB diskovnega prostora.
206.
Skipping already downloaded file '%s'
2008-10-08
Preskok že prenešene datoteke '%s'
254.
Do you want to erase any previously downloaded .deb files?
2008-10-08
Ali želite izbrisati predhodno prenešene datoteke .deb?