Translations by Jure Cuhalev

Jure Cuhalev has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 191 results
~
Malformed override %s line %lu #3
2006-03-20
Napačno prekrivanje %s vrstica %lu #3
~
Failed to create subprocess IPC
2006-03-20
Ni mogoče ustvariti podprocesa IPD
~
Malformed override %s line %lu #1
2006-03-20
Napačno prekrivanje %s vrstica %lu #1
~
decompressor
2006-03-20
program za dekompresijo
~
Failed to exec compressor
2006-03-20
Ni mogoče izvesti stiskanja
~
Malformed override %s line %lu #2
2006-03-20
Napačno prekrivanje %s vrstica %lu #2
1.
Package %s version %s has an unmet dep:
2006-03-20
Paket %s različica %s ima nerešene odvisnosti:
2.
Total package names:
2008-08-20
Vseh imen paketov:
4.
Normal packages:
2006-03-20
Navadni paketi:
5.
Pure virtual packages:
2006-03-20
Čisti navidezni paketi:
6.
Single virtual packages:
2006-03-20
Posamezni navidezni paketi:
7.
Mixed virtual packages:
2006-03-20
Mešani navidezni paketi:
8.
Missing:
2006-03-20
Manjka:
9.
Total distinct versions:
2006-03-20
Vseh različic:
11.
Total dependencies:
2006-03-20
Vseh odvisnosti:
12.
Total ver/file relations:
2006-03-20
Vseh povezava Raz/Dat:
14.
Total Provides mappings:
2006-03-20
Vseh dobljenih preslikav:
15.
Total globbed strings:
2006-03-20
Vseh razširjenih nizov:
16.
Total dependency version space:
2006-03-20
Celotna velikost z odvisnostmi:
17.
Total slack space:
2006-03-20
Celotna ohlapna velikost:
18.
Total space accounted for:
2006-03-20
Celotna velikost, izračunana za:
19.
Package file %s is out of sync.
2006-03-20
Paketna datoteka %s ni usklajena.
20.
No packages found
2006-03-20
Nobena datoteka ni bila najdena
23.
Unable to locate package %s
2006-03-20
Ne najdem paketa %s
24.
Package files:
2006-03-20
Paketne datoteke:
25.
Cache is out of sync, can't x-ref a package file
2006-03-20
Predpomnilnik ni usklajen, x-ref paketne datotek ni mogoč
26.
Pinned packages:
2006-03-20
Pripeti paketi:
27.
(not found)
2006-03-20
(ni najden)
28.
Installed:
2006-03-20
Nameščen:
29.
Candidate:
2006-03-20
Kandidat:
30.
(none)
2006-03-20
(brez)
31.
Package pin:
2006-03-20
Zaponka paketa:
32.
Version table:
2006-03-20
Tabela različic:
36.
Please insert a Disc in the drive and press enter
2006-03-20
Sprememba medija: vstavite disk z oznako '%s' v enoto '%s' in pritisnite enter
39.
Arguments not in pairs
2006-03-20
Argumenti niso v parih
40.
Usage: apt-config [options] command apt-config is a simple tool to read the APT config file Commands: shell - Shell mode dump - Show the configuration Options: -h This help text. -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Uporaba: apt-config [možnosti] ukaz apt-config je preprosto orodje za branje nastavitvene datoteke APT Ukazi: shell - Lupinski način dump - Prikaže nastavitve Možnosti: -h To besedilo. -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami -o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, npr. -o dir::cache=/tmp
41.
%s not a valid DEB package.
2006-03-20
%s ni veljaven paket DEB.
42.
Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...] apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info from debian packages Options: -h This help text -t Set the temp dir -c=? Read this configuration file -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
2006-03-20
Uporaba: apt-extracttemplates dat1 [dat2 ...] apt-extracttemplates je orodje za pridobivanje informacij o nastavitvah in predlogah debianovih paketov Možnosti: -h To besedilo -t Nastavi začasni imenik -c=? Prebere podano datoteko z nastavitvami -o=? Nastavi poljubno nastavitveno možnost, npr. -o dir::cache=/tmp
43.
Unable to write to %s
2006-03-20
Ni mogoče pisati na %s
44.
Cannot get debconf version. Is debconf installed?
2006-03-20
Ni mogoče ugotoviti različice debconfa. Je sploh nameščen?
45.
Package extension list is too long
2006-03-20
Seznam razširitev paketov je predolg
46.
Error processing directory %s
2006-03-20
Napaka pri obdelavi imenika %s
47.
Source extension list is too long
2006-03-20
Seznam razširitev virov je predolg
48.
Error writing header to contents file
2006-03-20
Napaka pri pisanju glave v vsebinsko datoteko
49.
Error processing contents %s
2006-03-20
Napaka pri obdelavi vsebine %s
51.
No selections matched
2006-03-20
Nobena izbira se ne ujema
52.
Some files are missing in the package file group `%s'
2006-03-20
Nekatere datoteke manjkajo v skupini paketnih datotek '%s'
53.
DB was corrupted, file renamed to %s.old
2006-03-20
ZP je pokvarjena, datoteka je preimenovana v %s.old
54.
DB is old, attempting to upgrade %s
2006-03-20
ZP je stara, poskušam nadgraditi %s
56.
Unable to open DB file %s: %s
2006-03-20
Ni mogoče odprti datoteke ZP %s: %s