Translations by Raivis Dejus

Raivis Dejus has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 165 results
~
*DEPRECATED* this option will be ignore
2009-04-14
*NOVECOJIS* šī opcija tiks ignorēta
~
Previous selected
2009-02-03
Iepriekšējā izvēlētā
~
Show version in update list
2009-02-03
Parādīt atjauninājumu sarakstā esošo versiju
~
*deprecated* Check for new distribution releases
2008-02-22
*novecojis* Pārbaudīt jaunu distributīva laidienu
~
This key is deprecated in favor of the file /etc/update-manager/release-upgrades Check automatically if a new version of the current distribution is available and offer to upgrade (if possible).
2008-02-22
Šī iespēja ir novecojusi. Ieteicams izmantot /etc/update-manager/release-upgrades, lai automātiski pārbaudīttu, vai ir pieejama jauna pašreizējās distribūcijas versija un, ja iespējams, piedāvāt atjaunināties.
~
The package information was last updated less than one hour ago.
2008-02-22
Pieejamo pakotņu informācija pēdējo reizi tika atjaunināta mazāk kā pirms stundas.
~
It is unknown when the package information was updated last. Please try clicking on the 'Check' button to update the information.
2008-02-22
Nav zināms, kad pēdējo reizi tika atjaunināta pieejamo pakotņu informācija. Lūdzu klikšķiniet uz pogas 'Pārbaudīt', lai iegūtu jaunāko pieejamo pakotņu informāciju.
2008-02-18
~
The package information was last updated less than one hour ago.
2008-01-12
~
1 KB
2007-12-04
~
0 KB
2007-11-02
0 KB
2007-10-25
%.1f MB
~
1 KB
2007-10-02
1 KB
~
%.0f KB
2007-10-02
%.0f KB
~
Show details of an update
2007-09-11
Rādīt atjaunināšanas informāciju
~
_Uncheck All
2007-09-11
_Atiezīmēt visu
~
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug.
2007-04-08
Nav iespējams uzstādīt izvēlēto pakotni. Lūdzu ziņojiet par šo kļūmi.
4.
%.1f MB
2007-06-02
%.1f MB
5.
Server for %s
2009-11-06
% serveris
2009-04-14
%s serveris
2009-02-05
%s serveris
2008-01-12
Serveris: %s
2008-01-12
Serveris: %s
6.
Main server
2007-06-02
Galvenais serveris
7.
Custom servers
2007-10-02
Pašizvēlēts serveris
10.
Failed to add the CD
2008-12-20
Neizdevās pievienot CD
11.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2008-12-20
Pievienojot CD, radās kļūda un līdz ar to atjaunināšana tiks pārtraukta. Lūdzu ziņojiet par to kā par kļūdu, ja šis ir īsts Ubuntu CD. Kļūdas paziņojums bija: '%s'
2007-09-11
Pievienojot CD gadījās kļūda un atjaunināšana tiks pārtraukta. Lūdzu, paziņojiet par to kā par blusu, ja šis ir īsts Ubuntu CD. Kļūdas paziņojums bija: '%s'
12.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2008-02-22
Aizvākt pakotni, kas ir sliktā stāvoklī
Aizvākt pakotnes, kas ir sliktā stāvoklī
Aizvākt pakotnes, kas ir sliktā stāvoklī
2008-02-18
13.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2009-04-14
Pakotne '%s' atrodas nesaderīgā stāvoklī un to ir nepieciešams pārinstalēt, taču tās arhīvu nevar atrast. Vai vēlaties aizvākt to, lai turpinātu?
Pakotnes '%s' atrodas nesaderīgā stāvoklī un tās ir nepieciešams pārinstalēt, taču to arhīvu nevar atrast. Vai vēlaties aizvākt tās, lai turpinātu?
Pakotnes '%s' atrodas nesaderīgā stāvoklī un tās ir nepieciešams pārinstalēt, taču to arhīvu nevar atrast. Vai vēlaties aizvākt tās, lai turpinātu?
15.
Broken packages
2007-04-06
Bojātas pakotnes
16.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2007-04-08
Jūsu sistēmā ir bojātas pakotnes, kuras nevar salabot ar šo programmu. Pirms turpināt tālāk, lūdzu salabojiet tās, izmantojot synaptic vai apt-get
18.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2008-02-22
Šī visdrīzāk ir īslaicīga problēma, lūdzu, mēģiniet vēlāk.
26.
Can't install '%s'
2007-04-06
Nevar uzstādīt '%s'
28.
Can't guess meta-package
2007-04-08
Nevar uzminēt meta-pakotni.
29.
Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop or edubuntu-desktop package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2007-09-12
Jūsu sistēmai nav ne ubuntu, ne kubuntu, ne xubuntu vai edubuntu darbvirsmas pakotnes un nebija iespējams noteiktu, kura Ubuntu versija jums ir uzstādīta. Pirms turpināt, lūdzu, uzstādiet vienu no augstākminētajām pakotnēm izmantojot synaptic vai apt-get.
30.
Reading cache
2007-04-08
Lasa kešu
37.
Starting additional sshd
2007-04-08
Palaiž papildus sshd
38.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
2009-04-14
Lai nelaimes gadījumā atvieglotu atgūšanos, papildus sshd tiks palaists uz '%s' porta. Ja kaut kas notiet greizi ar pašreizējo ssh, jūs joprojām varēsiet pieslēgties pie papildus ssh.
40.
Can not upgrade
2007-04-08
Nevar atjaunināt
41.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2008-07-09
Jauninājums no '%s' uz '%s' ar šo rīku netiek atbalstīts.
47.
Package 'debsig-verify' is installed
2008-04-04
Pakotne 'debsig-verify ir uzinstalēta
2008-04-02
48.
The upgrade can not continue with that package installed. Please remove it with synaptic or 'apt-get remove debsig-verify' first and run the upgrade again.
2008-04-04
Atjaunināšanu nevar turpināt kamēr šī pakotne ir uzstādīta. Lūdzu aizvāciet to izmantojot Synaptic vai 'apt-get remove debsig-verify' un tad palaidiet atjaunināšanu vēlreiz
2008-04-02
60.
Package in inconsistent state
Packages in inconsistent state
2008-02-22
Pakotne ir nesaderīgā stāvoklī
Pakotnes ir nesaderīgā stāvoklī
Pakotnes ir nesaderīgā stāvoklī
2008-02-18
61.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Please reinstall the package manually or remove it from the system.
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archive can be found for them. Please reinstall the packages manually or remove them from the system.
2009-04-14
Pakotne '%s' atrodas nesaderīgā stāvoklī un to ir nepieciešams pārinstalēt, taču tās arhīvu nevar atrast. Lūdzu pašrocīgi pārinstalējiet vai noņemiet to no sistēmas.
Pakotnes '%s' atrodas nesaderīgā stāvoklī un tās ir jāpārinstalē, taču to arhīvu nevar atrast. Lūdzu pašrocīgi pārinstalējiet vai noņemiet tās no sistēmas.
Pakotnes '%s' atrodas nesaderīgā stāvoklī un tās ir jāpārinstalē, taču to arhīvu nevar atrast. Lūdzu pašrocīgi pārinstalējiet vai noņemiet tās no sistēmas.
63.
A problem occurred during the update. This is usually some sort of network problem, please check your network connection and retry.
2008-02-22
Atjaunināšanas laikā radusies problēma. Parasti tā ir kāda tīkla problēma. Lūdzu, pārbaudiet interneta pieslēgumu un mēģiniet vēlreiz.