Translations by nuunkotad

nuunkotad has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

13 of 3 results
9.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2010-02-14
Nav iespējams atrast pakotņu datnes, varbūt, ka šis nav Ubuntu disks vai ir izvēlēta nepareiza sistēmas arhitektūra?
14.
The server may be overloaded
2010-02-14
Iespējams, ka serveris ir pārslogots
17.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade: %s This can be caused by: * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu * Running the current pre-release version of Ubuntu * Unofficial software packages not provided by Ubuntu
2010-02-14
Ir notikusi neatrisināma problēma aprēķinot uzlabošanas procesus: %s To iespējams ir izraisījis kāds šiem iemesliem: * Uzlabošana uz pre-release Ubuntu versiju * Pašreizējās pre-release Ubuntu versijas lietošana * Neoficiālas programmu pakotnes, kuras Ubuntu nepiegādā