Translations by Klavs Sedlenieks

Klavs Sedlenieks has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
30.
Reading cache
2007-07-01
Lasu kešu
58.
Third party sources disabled
2007-07-01
Trešās puses avoti atspējoti
64.
Not enough free disk space
2007-07-01
Diskā nav pietiekoši daudz brīvas vietas
70.
Could not download the upgrades
2007-07-01
Nevarēju lejupielādēt jauninājumus
73.
Restoring original system state
2007-07-01
Atjaunoju sākotnējo sistēmas stāvokli
74.
Could not install the upgrades
2007-07-01
Nevar uzstādīt jauninājumus
95.
Upgrading
2007-07-01
Jauninu
98.
Searching for obsolete software
2007-07-01
Meklēju nevajadzīgās pakotnes
99.
System upgrade is complete.
2007-07-01
Sistēmas jaunināšana ir pabeigta.
128.
Could not install '%s'
2007-07-01
Nevarēju instalēt '%s'
131.
You will lose any changes you have made to this configuration file if you choose to replace it with a newer version.
2007-07-01
Jūs zaudēsiet visas izmaiņas, kuras esat veicis šajā konfigurācijas failā, ja aizvietosiet to ar jaunāku veriju.
176.
Cleaning up
2007-07-01
Satīru
178.
%d package is going to be removed.
%d packages are going to be removed.
2007-07-01
%d pakotne tiks novākta
%d pakotnes tiks novāktas
%d pakotnes tiks novāktas
179.
%d new package is going to be installed.
%d new packages are going to be installed.
2007-07-01
%d jauna pakotne tiks uzstādīta
%d jaunas pakotnes tiks uzstādītas
%d jaunas pakotnes tiks uzstādītas
180.
%d package is going to be upgraded.
%d packages are going to be upgraded.
2007-07-01
%d pakotne tiks jaunināta
%d pakotnes tiks jauninātas
%d pakotnes tiks atjauninātas
230.
_Report Bug
2007-07-01
_Ziņot par blusu