Translations by Paweł Ładna

Paweł Ładna has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
1.
Keep in launcher
2011-08-31
Pozostaw w Unity
5.
Eject parent drive
2011-08-31
Wysuń dysk
7.
Safely remove parent drive
2011-08-31
Safely remove parent drive
12.
See one more result
See %d more results
2011-08-31
Wyświetl jeszcze jeden wynik
Wyświetl %d kolejne wyniki
Wyświetl jeszcze %d kolejnych wyników
14.
Media Apps
2011-08-31
Aplikacje multimedialne
15.
Internet Apps
2011-08-31
Aplikacje internetowe
16.
More Apps
2011-08-31
Więcej aplikacji
22.
Drop To Add Application
2011-08-31
Upuść by dodać aplikację
25.
Dash home
2011-08-31
Panel główny
28.
Show Desktop
2011-08-31
Pokaż pulpit
31.
Multi-range
2011-08-31
Wielozakresowe
34.
min
2011-08-31
min.
36.
Places
2011-08-31
Miejsca
38.
Run Command Search Entry
2011-08-31
Uruchom wyszukiwarkę poleceń
39.
Active Blur
2011-08-31
Aktywuj rozmazanie
41.
Animation played when a launcher icon is in the process of spawning a process
2011-08-31
Animacja odtwarzana gdy ikona aktywuje się
42.
Animation played when a launcher icon is in the urgent state
2011-08-31
Animacja odtwarzana gdy ikona wymaga uwagi
43.
Animation played when the launcher is showing or hiding
2011-08-31
Animacja odtwarzana gdy panel chowa się lub pokazuje
44.
Autohide
2011-08-31
Autoukrywanie
45.
Automatically grid windows on timer in switcher
2011-08-31
Automatycznie przyciągaj okna do siatki po określonym czasie
46.
Automaximize value
2011-08-31
Automatycznie zmaksymalizuj wartość
47.
Backlight Always Off
2011-08-31
Podświetlenie zawsze wyłączone
48.
Backlight Always On
2011-08-31
Podświetlenie zawsze włączone
49.
Backlight Mode
2011-08-31
Tryb podświetlenia
50.
Backlight Toggles
2011-08-31
Włącznik podświetlenia
53.
Blink
2011-08-31
Miganie
54.
Change how the icons are backlit
2011-08-31
Zmień sposób podświetlania ikon
55.
Dash Blur
2011-08-31
Rozmycie dash'a
56.
Dodge Active Window
2011-08-31
Unikaj aktywnych okien
57.
Dodge Windows
2011-08-31
Unikaj okien
59.
Edge Reveal Timeout
2011-08-31
Czas ujawnienia przekroczenia
60.
Experimental
2011-08-31
Eksperymentalne
61.
Fade and Slide
2011-08-31
Znikaj i ślizgaj się
62.
Fade on bfb and Slide
2011-08-31
Znikaj na bfb i ślizgaj się
63.
Fade only
2011-08-31
Tylko zanikanie
64.
From which edge should the launcher reveal.
2011-08-31
Na której krawędzi panel się ujawni.
65.
Go left in the switcher
2011-08-31
Idź w lewo w zmienniku
66.
Go right in the switcher
2011-08-31
idź w prawo w zmienniku
68.
Hide Animation
2011-08-31
Ukryj animacje
69.
Hide Launcher
2011-08-31
Ukryj panel