Translations by Märt Põder

Märt Põder has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 92 results
5.
Eject parent drive
2011-08-11
Väljasta emaseade
6.
Safely remove
2011-08-11
Eemalda turvaliselt
7.
Safely remove parent drive
2011-08-11
Eemalda emaseade turvaliselt
9.
The drive has been successfully ejected
2011-07-28
Draiv on edukalt väljastatud
14.
Media Apps
2011-11-01
Multimeedia
15.
Internet Apps
2011-11-01
Internet
20.
Check Email
2011-07-28
Meili lugemine
25.
Dash home
2011-09-10
Töölaua ülevaatemenüü
26.
Filter results
2011-09-10
Tulemuste filtreerimine
28.
Show Desktop
2011-09-10
Näita töölauda
29.
Categories
2011-09-02
Kategooriad
30.
All
2011-09-02
Kõik
31.
Multi-range
2011-09-10
Mitu vahemikku
32.
Rating
2011-09-02
Hinne
33.
Tracks
2011-09-10
Palad
34.
min
2011-09-12
min
35.
Launcher
2011-09-02
Käivitaja
36.
Places
2011-09-02
Asukohad
37.
Search Bar
2011-09-02
Otsinguriba
38.
Run Command Search Entry
2011-09-10
Käsi käivitamise otsing
39.
Active Blur
2011-09-10
Altiivne hägustumine
40.
Always
2011-09-02
Alati
41.
Animation played when a launcher icon is in the process of spawning a process
2011-09-10
Animatsioon, mida esitatakse, kui käivitusikoon saab juurde uue protsessi
42.
Animation played when a launcher icon is in the urgent state
2011-09-10
Animatsioon, mida esitatakse, kui käivitusikoon on pakilises olekus
43.
Animation played when the launcher is showing or hiding
2011-09-10
Animatsioon, mida esitatakse, kui käivitaja tuleb nähtavale või peitub
44.
Autohide
2011-09-02
Automaatne peitmine
46.
Automaximize value
2011-09-10
Väärtuse automaksimeerimine
47.
Backlight Always Off
2011-09-10
Taustavalgus alati väljas
48.
Backlight Always On
2011-09-10
Taustavalgus alati sees
49.
Backlight Mode
2011-09-10
Taustavalguse režiim
50.
Backlight Toggles
2011-09-10
Taustavalgus lülitub
51.
Backlight and Edge Illumination Toggles
2011-09-10
Tausta- ja servavalgustus lülitub
52.
Behaviour
2011-09-10
Käitumine
53.
Blink
2011-09-10
Vilkumine
54.
Change how the icons are backlit
2011-09-10
Ikoonide taustavalgustuse muutmine
55.
Dash Blur
2011-09-10
Ülevaate hägu
56.
Dodge Active Window
2011-09-10
Taandumine aktiivse akna eest
57.
Dodge Windows
2011-09-10
Taandumine akende eest
58.
Edge Illumination Toggles
2011-09-10
Servavalgustus lülitub
59.
Edge Reveal Timeout
2011-09-10
Servade näitamise ooteaeg
60.
Experimental
2011-09-02
Eksperimentaalne
61.
Fade and Slide
2011-09-10
Hajumine ja libisemine
62.
Fade on bfb and Slide
2011-09-10
Ubuntu nupule hajumine ja libisemine
63.
Fade only
2011-09-10
Ainult hajumine
64.
From which edge should the launcher reveal.
2011-09-10
Serv, kust käivituspaneel peaks ilmuma.
65.
Go left in the switcher
2011-09-10
Liikumine lülitajas vasakule
66.
Go right in the switcher
2011-09-10
Liikumine lülitajas paremale
67.
Hack to enable minimized windows in switcher. Disable and report bugs if problems are caused
2011-09-10
Häki minimeeritud akende tugi lülitajasse. Keela see ja teata vigadest, kui esineb probleeme.
68.
Hide Animation
2011-09-10
Peitmise animatsioon
69.
Hide Launcher
2011-09-10
Käivitaja peitmine