Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
1.
Show release version
2011-08-23
Rādīt laidiena versiju
2.
Run in test mode
2011-08-23
Palaist testa režīmā
3.
Login Screen
2012-10-05
Ierakstīšanās ekrāns
2011-09-22
Pieteikšanās ekrāns
4.
Guest Session
2011-09-22
Viesa sesija
5.
Other...
2011-08-24
Cits...
6.
Password:
2011-08-24
Parole:
7.
Username:
2011-08-24
Lietotājvārds:
8.
Invalid password, please try again
2011-08-23
Nederīga parole, mēģiniet vēlreiz
9.
Failed to authenticate
2011-08-23
Neizdevās autentificēties
10.
- Unity Greeter
2012-10-05
- Unity sveicējs
2011-08-23
- Unity Greeter
11.
Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
2012-10-05
Palaidiet “%s --help”, lai redzētu pilnu pieejamo komandrindas opciju sarakstu.
2011-08-23
Palaidiet '%s --help', lai redzētu pilnu pieejamo komandrindas opciju sarakstu.
12.
Login
2012-10-05
Ierakstīties
2011-08-24
Pieteikties
13.
Session Options
2012-10-05
Sesijas opcijas
2011-09-22
Sesijas Opcijas
14.
Onscreen keyboard
2011-09-22
Ekrāna tastatūra
15.
High Contrast
2011-09-22
Augsts kontrasts
16.
Screen Reader
2011-09-22
Ekrāna lasītājs
17.
Enter password for %s
2011-09-22
Ievadiet %s paroli
18.
Enter username
2011-09-22
Ievadīt lietotājvārdu
19.
Enter password
2011-09-22
Ievadiet paroli
20.
Login as %s
2012-10-05
Ierakstīties kā %s
2011-09-22
Pieteikties kā %s
21.
Logging in...
2012-10-05
Ierakstās...
2011-08-24
Piesakās...