Translations by Ask Hjorth Larsen

Ask Hjorth Larsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

132 of 32 results
3.
Too smart for us? Get your hands dirty with some advanced partitioning options.
2011-03-20
For klog til os? Få snavs under neglene med nogle avancerede partitioneringsmuligheder.
4.
Install
2010-04-18
Installation
7.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2010-09-21
Du kan prøve ${RELEASE} direkte fra din ${MEDIUM} uden at lave nogen ændringer ved dit system.
8.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2010-09-14
Eller hvis du er klar, kan du installere ${RELEASE} ved siden af (eller i stedet for) dit nuværende operativsystem. Dette burde ikke tage særlig lang tid.
19.
Choose your keyboard layout:
2010-09-14
Vælg dit tastaturlayout:
26.
Choose a picture
2011-09-23
Vælg et billede
70.
We're sorry; the installer crashed. After you close this window, we'll allow you to file a bug report using the integrated bug reporting tool. This will gather information about your system and your installation process. The details will be sent to our bug tracker and a developer will attend to the problem as soon as possible.
2011-09-23
Vi beklager; installationsprogrammet brød ned. Når du lukker dette vindue, vil vi lade dig indsende en fejlrapport gennem det integrerede fejlrapporteringsværktøj. Dette vil indsamle oplysninger om dit system og din installationsproces. Detaljerne bliver så sendt til vores fejlhåndteringssystem, og en udvikler vil behandle problemet hurtigst muligt.
94.
Installation has finished. You can continue testing ${RELEASE} now, but until you restart the computer, any changes you make or documents you save will not be preserved.
2010-09-07
Installationen er færdig. Du kan nu forsætte med at teste ${RELEASE}, men indtil du genstarter computeren, vil enhver ændring du laver eller dokument du gemmer ikke blive bevaret.
97.
Connect
2011-09-23
Forbind
98.
Stop
2011-09-23
Stop
121.
Installing third-party software...
2011-03-20
Installerer tredjepartsprogrammer...
125.
Restoring previously installed packages...
2011-03-20
Genskaber tidligere installerede pakker...
181.
Installation failed
2010-04-18
Fejl under installationen
182.
The installer encountered an unrecoverable error. A desktop session will now be run so that you may investigate the problem or try installing again.
2010-04-18
Installationsprogrammet stødte på en fejl og kan ikke fortsætte. Der vil nu blive kørt en skrivebordssession, så du kan undersøge problemet og forsøge at installere igen.
183.
The installer encountered an unrecoverable error and will now reboot.
2010-04-18
Installationsprogrammet stødte på en fejl og kan ikke fortsætte. Systemet vil nu blive genstartet.
186.
Connecting this computer to a wi-fi network allows you to install third-party software, download updates, automatically detect your timezone, and install full support for your language.
2011-09-23
Hvis du forbinder denne computer til et trådløst netværk, kan du installere tredjepartsprogrammer, hente opdateringer, automatisk få bestemt din tidszone samt installere fuld understøttelse for dit sprog.
190.
<small>%d smaller partitions are hidden, use the <a href="">advanced partitioning tool</a> for more control</small>
2011-09-23
<small>%d mindre partitioner er skjult. Brug det <a href="">avancerede partitioneringsværktøj</a> for at få yderligere kontrol</small>
191.
<small>1 smaller partition is hidden, use the <a href="">advanced partitioning tool</a> for more control</small>
2011-09-23
<small>1 mindre partition er skjult. Brug det <a href="">avancerede partitioneringsværktøj</a> for at få yderligere kontrol</small>
195.
For best results, please ensure that this computer:
2010-09-25
Sikr dig følgende for at få det bedste resultat:
200.
Fluendo MP3 plugin includes MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
2010-09-25
Fluendo MP3-udvidelsen inkluderer teknologi til afkodning af MPEG Layer-3-lyd licenseret af Fraunhofer IIS og Thomson.
201.
Install this third-party software
2010-09-25
Installér tredjepartsprogrammerne
2010-09-25
Installér disse tredjepartsprogrammer
2010-09-25
Installér tredjepartssoftware
209.
[type here to change]
2010-09-23
[skriv her for at ændre]
217.
Erase ${CURDISTRO} and reinstall
2011-03-20
Slet ${CURDISTRO} og geninstaller
233.
OEM mode (for manufacturers only)
2010-04-18
OEM-tilstand (kun for fabrikanter)
234.
Prepare for OEM configuration
2010-04-18
Forbered OEM-konfiguration
235.
Preparing for OEM configuration...
2010-04-18
Forbereder OEM-konfiguration...
236.
Ready for OEM configuration
2010-04-18
Klar til OEM-konfiguration
237.
When you boot into the new system, you will be able to log in as the 'oem' user with the password you selected earlier; this user also has administrative privileges using 'sudo'. You will then be able to make any additional modifications you require to the system.
2010-04-18
Når du starter dit nye system, vil du kunne logge ind som brugeren 'oem' med den adgangskode du valgte tidligere; denne bruger har også administrative rettigheder ved hjælp af kommandoen 'sudo'. Du vil så være i stand til at foretage de yderligere ændringer til systemet, du måtte ønske.
238.
Once the system is configured to your satisfaction, run 'oem-config-prepare'. This will cause the system to delete the temporary 'oem' user and ask the end user various configuration questions the next time it boots.
2010-04-18
Når systemet er konfigureret som du vil have det, kan du køre 'oem-config-prepare'. Så sletter systemet den midlertidige 'oem'-bruger og stiller, næste gang computeren startes, slutbrugeren en række konfigurationsspørgsmål.
239.
Removing packages
2010-04-18
Fjerner pakker