Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 180 results
1.
Restart to Continue
2015-08-25
Herbegin om voort te gaan
6.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2015-08-25
Jy is besig om te installeer in vervaardigersmodus. Sleutel asb. 'n unieke naam in vir hierdie groep stelsels. Hierdie naam sal op die geïnstalleerde stelsel geberg word en kan gebruik word om te help met foutverslae.
7.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2015-08-25
Jy kan ${RELEASE} uitprobeer sonder om enige veranderings op jou rekenaar aan te bring, direk vanaf hierdie ${MEDIUM}.
8.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2015-08-25
Of, indien jy gereed is, kan jy ${RELEASE} naas (of in stede van) jou huidige bedryfstelsel installeer. Dit behoort nie te lank te neem nie.
11.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2015-08-25
Jy kan die <a href="release-notes">vrystelingsnotas</a> lees of <a href="update">die installeerder bywerk</a>.
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2015-08-25
Jy kan die <a href="release-notes">vrystelingsnotas</a> lees.
13.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2015-08-25
Jy kan die <a href="update">installeerder bywerk</a>.
19.
Choose your keyboard layout:
2015-08-25
Kies jou sleutelborduitleg
20.
Type here to test your keyboard
2015-08-25
Tik iets om jou sleutelbord te toets.
21.
Detect Keyboard Layout
2015-08-25
Bespeur sleutelborduitleg
22.
Detect Keyboard Layout...
2015-08-25
Bespeur tans sleutelborduitleg...
24.
Is the following key present on your keyboard?
2015-08-25
Is die volgende sleutel beskikbaar op jou sleutelbord?
27.
Your name:
2015-08-25
Jou naam:
28.
Your name
2015-08-25
Jou naam
29.
Pick a username:
2015-08-25
Kies 'n gebruikersnaam:
31.
Choose a password:
2015-08-25
Kies 'n wagwoord:
33.
Confirm password
2015-08-25
Bevestig wagwoord
34.
Confirm your password:
2015-08-25
Bevestig jou wagwoord:
35.
Your computer's name:
2015-08-25
Jou rekenaar se naam:
36.
The name it uses when it talks to other computers.
2015-08-25
Die naam wat gebruik word om met ander rekenaars te kommunikeer.
37.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2015-08-25
Jy loop in foutopsporingmodus. Moenie 'n waardevolle wagwoord gebruik nie.
38.
Passwords do not match
2015-08-25
Wagwoorde stem nie ooreen nie
39.
Short password
2015-08-25
Kort wagwoord
40.
Weak password
2015-08-25
Swak wagwoord
41.
Fair password
2015-08-25
Redelike wagwoord
42.
Good password
2015-08-25
Goeie wagwoord
43.
Strong password
2015-08-25
Sterk wagwoord
46.
Encrypt my home folder
2015-08-25
Enkripteer my my tuisvouer
50.
Installation type
2015-08-25
Installasiesoort
51.
Files (${SIZE})
2015-08-25
Lêers (${SIZE})
52.
Prepare partitions
2015-08-26
Berei partisies voor
53.
_Install Now[ action ]
2015-08-25
_Installeer nou
56.
Bootloader install failed
2015-08-25
Selflaaierinstallasie het misluk
57.
Sorry, an error occurred and it was not possible to install the bootloader at the specified location.
2015-08-25
Jammer, 'n fout het voorgekom en dit was nie moontlik om die selflaaier op die spesifieke plek te installeer nie.
58.
Choose a different device to install the bootloader on:
2015-08-25
Kies 'n ander toestel om die selflaaier op te installeer:
59.
Continue without a bootloader.
2015-08-25
Gaan voort sonder die selflaaier.
60.
You will need to manually install a bootloader in order to start ${RELEASE}.
2015-08-25
Jy sal 'n selflaaier handmatig moet installeer om ${RELEASE) gevolglik te laat laai.
62.
This may leave your computer unable to boot.
2015-08-25
Jou rekenaar sal moontlik hierdeur nie kan laai nie.
66.
Continue Testing
2015-08-25
Gaan voort met toetsing
68.
Shutdown Now
2015-08-25
Skakel nou af
69.
Installer crashed
2015-08-25
Installeerder het onverwags gestop
71.
New Partition Table...
2015-08-26
Nuwe partisietabel...
76.
Recalculating partitions...
2015-08-26
Herbereken partisies...
82.
Used
2015-08-25
In gebruik
83.
free space
2015-08-26
beskikbare spasie
85.
Create partition
2015-08-26
Skep partisie
91.
Edit partition
2015-08-26
Redigeer partisie
2015-08-26
Bewerk verdeling
92.
Edit a partition
2015-08-26
Redigeer 'n partisie
2015-08-26
Bewerk 'n verdeling