Translations by Bass Lover

Bass Lover has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Kubuntu one of the most accessible operating systems around.
2010-03-30
Dorim ca toată lumea să poată lucra la computer, indiferent de dizabilități. Astfel, oferim instrumente care fac din Kubuntu unul din cele mai accesibile sisteme de operare.
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Accessibility</em> preferences, inside the System Settings application from the menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Modifier Keys</em>, <em>Keyboard Filters</em>, and <em>Activation Gestures</em>.
2010-03-30
Veți găsi aceste instrumente într-un singur loc: Accesând preferințele de<em>Accesibilitate</em>, din cadrul meniului Setări sistem. Acolo veți găsi instrumente precum <em>Modificare taste</em>, <em>Filtre tastatură</em>, sau <em>Activare gesturi</em>
4.
Remember to also look over the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
2010-03-30
Uitați-vă și la <em>Preferința afișare</em>. Puteți alege între stiluri vizuale diferita și chiar să schimbați fonturile utilizate de aplicații.
5.
Get your game on with Kubuntu
2010-03-30
Jucați-vă în Kubuntu
6.
With hundreds of game titles in our online repository, Kubuntu allows you to not be all about work, but also allows you to play.
2010-03-30
Cu sute de titluri în resursele online proprii, Kubuntu vă permite nu doar să munciți, ci să vă și jucați.
7.
The <em>KDE Software Compilation</em> has quite a few games ranging from card games to logic games and board games.
2010-03-30
<em>Compilația de software KDE</em> are destule jocuri, de la cele de cărți la cele logice.
8.
First Person Shooters, Role Play Games, and more are also available in the repositories.
2010-03-30
Jocuri cu împușcături, jocuri pe roluri principale și altele sunt deasemenea disponibile în resursele proprii.
9.
Getting help with Kubuntu
2010-03-30
Obțineți ajutor pentru Kubuntu
10.
If you need help, try <em>Help</em> from the menu, or the <em>Help</em> menu in most applications.
2010-03-30
Dacă v-ați împotmolit, accesați <em>Ajutor</em> din meniu, sau meniul <em>Ajutor</em> din majoritatea aplicațiilor.
11.
In addition to our extensive written help, the Kubuntu community in conjunction with the Ubuntu community, provides free technical support in person and over the Internet. There is also commercial support available through Canonical, its partners and approved companies. Learn more at <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
2010-03-30
În completarea documentațiilor de ajutor, comunitatățile Kubuntu și Kubuntu, oferă suport tehnic gratuit personal și pe Internet. Există și suport comercial prin compania Canonical, partenerii săi și companii acreditate. Aflați mai multe la <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
14.
The Kubuntu community consists of a group of individuals, who make up one of the greatest teams in the open source community, work on various aspects of the distribution, providing advice and technical support, as well as helping to promote Kubuntu to a wider audience.
2010-03-30
Comunitatea Kubuntu constă dintr-un grup de persoane care formează una din cele mai grozave echipe în comunitatea softului liber. Ei lucrează la diferite aspecte ale distribuției, oferind sfaturi și suport tehnic, la fel cum ajută la promovarea Kubuntu unei audiențe mai răspândite.
15.
No matter your skill level, getting involved and helping to mold the future of Kubuntu is easy, and you are more than welcome to help out.
2010-03-30
Necontând nivelul de pricepere, este ușor să vă implicați și să ajutați la modelarea viitoarelor versiuni Kubuntu, și sunteți bine veniți să faceți asta.
16.
Look over <a href="https://wiki.kubuntu.org/Kubuntu/GettingInvolved">wiki.kubuntu.org/Kubuntu/GettingInvolved</a> and see where you might be able to help out. Remember, it is easy to get involved and the work you do will be seen by millions of people around the world.
2010-03-30
Vizitați <a href="https://wiki.kubuntu.org/Kubuntu/GettingInvolved">wiki.kubuntu.org/Kubuntu/GettingInvolved</a> și vedeți cum a-ți putea ajuta. Țineți minte, este ușor să vă implicați și munca dumneavoastră va fi văzută de milioane de oameni din întreaga lume.
18.
Organize, enjoy, and share your photos
2010-03-30
Organizați-vă fotografiile, admirați-le și prezentați-le și altora
20.
Use the Export option to copy your photos to a remote computer, iPod, a custom HTML gallery, or to export to services such as Flickr, SmugMug, PicasaWeb, and more.
2010-03-30
Folosiți opțiunea Export pentru a vă copia fotografiile pe un computer la distanță, iPod, o galerie HTML personalizată, sau pentru a le exporta către servicii precum Flickr, SumMug, PicasaWeb și multe altele.
21.
For more advanced organization and editing features, <em>digiKam</em> is available for installation.
2010-03-30
Puteți instala <em>digiKam</em>, pentru posibilități avansate de organizare și editare.