Browsing Catalan (Valencian) translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan (Valencian) guidelines.
110 of 48 results
1.
Accessibility in Kubuntu
type: Content of: <h1>
Accessibilitat al Kubuntu
Translated and reviewed by Joan Duran on 2011-01-24
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Kubuntu one of the most accessible operating systems around.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Volem que els ordinadors siguen útils per a tothom, independentment de les vostres circumstàncies físiques. Per això oferim eines que fan del Kubuntu un dels sistemes operatius més accessibles.
Translated and reviewed by Joan Duran on 2011-01-24
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Accessibility</em> preferences, inside the System Settings application from the menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Modifier Keys</em>, <em>Keyboard Filters</em>, and <em>Activation Gestures</em>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Podeu accedir a estes eines des d'un sol lloc: les preferències d'<em>Accessibilitat</em>, a l'aplicació Arranjament del sistema des del menú. Des d'allà, podeu iniciar eines útils com <em>Tecles modificadores</em>, <em>Filtres de teclat</em>, i <em>Gestos d'activació</em>.
Translated and reviewed by Joan Duran on 2011-01-24
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:9
4.
Remember to also look over the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Recordeu que també podeu mirar les <em>Preferències d'aparença</em>. Podeu escollir entre diferents estils visuals i fins i tot canviar els tipus de lletra que usen les aplicacions.
Translated and reviewed by Joan Duran on 2011-01-24
Located in slideshows/kubuntu/slides/accessibility.html:14
5.
Get your game on with Kubuntu
type: Content of: <h1>
Jugueu amb el Kubuntu
Translated and reviewed by Joan Duran on 2011-01-24
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:1
6.
With hundreds of game titles in our online repository, Kubuntu allows you to not be all about work, but also allows you to play.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Amb centenars de jocs al nostre dipòsit, el Kubuntu no és només per a treballar, també vos permet jugar.
Translated and reviewed by Joan Duran on 2011-01-24
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:6
7.
The <em>KDE Software Compilation</em> has quite a few games ranging from card games to logic games and board games.
type: Content of: <div><div><ul><li>
La <em>compilació de programari del KDE</em> té un gran nombre de jocs, que van des de cartes a jocs de lògica i de tauler.
Translated and reviewed by Joan Duran on 2011-01-24
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:10
8.
First Person Shooters, Role Play Games, and more are also available in the repositories.
type: Content of: <div><div><ul><li>
També hi ha disponibles jocs de trets en primera persona, jocs de rol i més als nostres dipòsits.
Translated and reviewed by Joan Duran on 2011-01-24
Located in slideshows/kubuntu/slides/games.html:11
9.
Getting help with Kubuntu
type: Content of: <div><div><h1>
Com obtindre ajuda per al Kubuntu
Translated and reviewed by Joan Duran on 2011-01-24
Located in slideshows/kubuntu/slides/03_Get-Help.html:3
10.
If you need help, try <em>Help</em> from the menu, or the <em>Help</em> menu in most applications.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Si vos cal ajuda, proveu <em>Ajuda</em> des del menú, o el menú <em>Ajuda</em> a la majoria d'aplicacions.
Translated and reviewed by Joan Duran on 2011-01-24
Located in slideshows/kubuntu/slides/get-help.html:6
110 of 48 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Joan Duran, Pau Iranzo.