Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
6574 of 122 results
65.
Improve mathematical skills with fraction, geometry and algebra software.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Zlepšování matematických znalostí pomocí zlomků, geometrie a algebraického softwaru.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-13
Located in slideshows/edubuntu/slides/kdeedu.html:8
66.
Also included are geography games, turtle programming, a typing tutor, memory exercises and more!
type: Content of: <div><div><ul><li>
Také obsahuje zeměpisné hry, želví programování, výuku psaní, trénování paměti a mnohé další!
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-13
Located in slideshows/edubuntu/slides/kdeedu.html:9
67.
LibreCAD computer aided drawing
type: Content of: <div><h1>
Počítačem podporované projektování LibreCAD
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-13
Located in slideshows/edubuntu/slides/librecad.html:1
68.
<em>LibreCAD</em> is a an application for 2D Computer Aided Design (CAD).
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>LibreCAD</em> je aplikace pro 2D počítačem podporované projektování (CAD = Computer Aided Design).
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-13
Located in slideshows/edubuntu/slides/librecad.html:6
69.
Create technical drawings such as building plans, interiors or mechanical parts.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Tvorba technických výkresů jako plány budov, interiéry nebo mechanické části.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-13
Located in slideshows/edubuntu/slides/librecad.html:7
70.
Draw up schemas and diagrams.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Tvorba schémat a diagramů.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2011-09-13
Located in slideshows/edubuntu/slides/librecad.html:8
71.
Easy terminal server setup
type: Content of: <div><h1>
Jednoduché nastavení terminálového serveru
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-03-06
Located in slideshows/edubuntu/slides/ltsp.html:1
72.
Edubuntu ships with <em>LTSP</em>, the Linux Terminal Server Project.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Edubuntu obsahuje <em>LTSP</em>, Linux Terminal Server Project.
Translated by Antonín Kanát on 2012-03-03
Reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-03-06
Located in slideshows/edubuntu/slides/ltsp.html:6
73.
You can try out a demo by launching LTSP Live from the Applications -> Other menu from within this live environment.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Ukázku LTSP Live spustíte z nabídky Aplikace -> Ostatní přímo v tomto live prostředí.
Translated and reviewed by Vojtěch Trefný on 2012-03-06
Located in slideshows/edubuntu/slides/ltsp.html:7
74.
Extend to large-scale deployments with LTSP-Cluster, a high availability clustering suite available for Edubuntu.
type: Content of: <div><div><ul><li>
(no translation yet)
Located in slideshows/edubuntu/slides/ltsp.html:8
6574 of 122 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antonín Kanát, Kwitty, Tomáš Moravec, Vojtěch Trefný.