Translations by Iain Lane

Iain Lane has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 68 results
~
Change the <span weight="bold">Today: Template</span> note to customize the text that new Today notes have.
2010-07-06
A <span weight="bold">Ma: sablon</span> jegyzet módosításával személyre szabhatja az új Ma jegyzetek szövegét.
15.
Determines X coordinate of "Search All Notes" window; stored on Tomboy exit.
2011-09-27
Meghatározza a „Keresés minden jegyzetben” ablak X koordinátáját, a Tomboy kilépésekor tárolódik.
16.
Determines Y coordinate of "Search All Notes" window; stored on Tomboy exit.
2011-09-27
Meghatározza a „Keresés minden jegyzetben” ablak Y koordinátáját, a Tomboy kilépésekor tárolódik.
17.
Determines pixel height of "Search All Notes" window; stored on Tomboy exit.
2011-09-27
Meghatározza a „Keresés minden jegyzetben” ablak magasságát képpontban, a Tomboy kilépésekor tárolódik.
18.
Determines pixel width of "Search All Notes" window; stored on Tomboy exit.
2011-09-27
Meghatározza a „Keresés minden jegyzetben” ablak szélességét képpontban, a Tomboy kilépésekor tárolódik.
20.
Enable Tray Icon
2010-07-06
Tálcaikon engedélyezése
22.
Enable automatic bulleted lists.
2011-09-27
Automatikusan felsorolásjelezett listák engedélyezése.
28.
Enable the Delete Note confirmation dialog
2010-07-06
A Jegyzet törlése megerősítési ablak engedélyezése
35.
If disabled, the "Delete Note" confirmation dialog will be suppressed.
2010-07-06
Ha le van tiltva, akkor a „Jegyzet törlése” megerősítési ablak nem jelenik meg.
39.
If true, Tomboy's tray icon will be displayed in the notification area. Disabling this may be useful when another application is providing the functionality of the tray icon.
2010-07-06
Ha igazra van állítva, akkor a Tomboy tálcaikonja megjelenik az értesítési területen. Ennek letiltása akkor lehet hasznos, ha másik alkalmazás biztosítja a tálcaikon funkcióit.
48.
Last Directory used in HTML Export
2011-09-27
HTML exportálásban utoljára használt könyvtár
64.
Saved height of "Search All Notes" window
2011-09-27
„Keresés minden jegyzetben” ablak mentett magassága
65.
Saved horizontal position of "Search All Notes" window
2011-09-27
„Keresés minden jegyzetben” ablak mentett vízszintes pozíciója
66.
Saved vertical position of "Search All Notes" window
2011-09-27
„Keresés minden jegyzetben” ablak mentett függőleges pozíciója
67.
Saved width of "Search All Notes" window
2011-09-27
„Keresés minden jegyzetben” ablak mentett szélessége
116.
Advanced
2011-09-27
Speciális
117.
Minimum number of notes to show in Recent list (maximum 18)
2011-09-27
A Legutóbbi listában megjelenő jegyzetek legkisebb száma (legfeljebb 18)
119.
(none)
2010-07-06
(semmi)
132.
HTML
2011-09-27
HTML
160.
Change the <b>Today: Template</b> note to customize the text that new Today notes have.
2011-09-27
A <b>Ma: sablon</b> jegyzet módosításával személyre szabhatja az új Ma jegyzetek szövegét.
161.
_Open Today: Template
2010-07-06
A Ma: sablon _megnyitása
166.
Remove broken links
2011-09-27
Törött hivatkozások eltávolítása
173.
SSH
2011-09-27
SSH
179.
<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Note was successfully imported.
<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Notes were successfully imported.
2011-09-27
<b>{0}</b> / <b>{1}</b> ragadós cetli sikeresen importálva.
<b>{0}</b> / <b>{1}</b> ragadós cetli sikeresen importálva.
189.
WebDAV
2011-09-27
WebDAV
202.
Export All Notes to {0}
2011-09-27
Minden jegyzet exportálása ebbe: {0}
203.
Start exporting notes to {0}
2011-09-27
Jegyzetek exportálásának megkezdése ebbe: {0}
204.
Export selected notebook to {0}
2011-09-27
A kijelölt jegyzettömb exportálása ebbe: {0}
205.
Start exporting notebook to {0}
2011-09-27
Jegyzettömb exportálásának megkezdése ebbe: {0}
207.
Export
2011-09-27
Exportálás
208.
Export your notes.
2011-09-27
Jegyzetek exportálása.
209.
Export All Notes To {0}
2011-09-27
Minden jegyzet exportálása ebbe: {0}
210.
Export Selected Notebook To {0}
2011-09-27
A kijelölt jegyzettömb exportálása ebbe: {0}
211.
All Notes {0} Export
2011-09-27
Minden jegyzet {0} exportálása
212.
Could not export, access denied.
2011-09-27
Nem sikerült az exportálás, hozzáférés megtagadva.
213.
Could not export, folder does not exist.
2011-09-27
Nem sikerült az exportálás, a mappa nem létezik.
214.
Could not export: {0}
2011-09-27
Nem sikerült az exportálás: {0}
215.
Unknown error.
2011-09-27
Ismeretlen hiba.
216.
Unfiled Notes
2010-07-06
Osztályozatlan jegyzetek
217.
Your notes were exported to "{0}".
2011-09-27
Jegyzetei exportálva lettek a következőbe: „{0}”.
218.
Notes exported successfully
2011-09-27
A jegyzetek sikeresen exportálva
219.
Could not save the files in "{0}"
2011-09-27
A fájlok mentése meghiúsult ide: „{0}”
220.
Create destination folder for {0} export
2011-09-27
Célmappa létrehozása a(z) {0} exportáláshoz
226.
Preferences...
2010-07-06
Beállítások…
242.
{0} Notebook Template
2010-07-06
{0} jegyzettömb-sablon
243.
New Note
2011-09-27
Új jegyzet
253.
Really delete "{0}"?
2011-09-27
Biztosan törli a következőt: „{0}”?
258.
New Note Template
2010-07-06
Új jegyzet sablonja
284.
Search your notes
2011-09-27
Keresés a jegyzetekben
293.
This note is a template note. It determines the default content of regular notes, and will not show up in the note menu or search window.
2011-09-27
Ez a jegyzet egy sablon jegyzet. A normál jegyzetek alap tartalmát határozza meg, és nem jelenik meg a jegyzet menüben vagy a keresés ablakban.