Translations by Eglė

Eglė has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 319 results
~
_Groups
2009-06-14
_Grupės
~
_Group
2009-06-14
_Grupė
~
URI:
2009-06-14
Adresas (URI):
~
<b>IPP Printer</b>
2009-06-14
<b>IPP spausdintuvas</b>
~
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
2009-06-14
Ši programa yra laisva programinė įranga; jūs galite ją toliau platinti ir/arba modifikuoti nepažeidžiant GNU Bendrosios Viešosios Licencijos, kurią išleido Free Software Foundation; arba 2 Licencijos versijos, arba (savo nuožiūra) bet kurios vėlesnės versijos. Ši programa platinama tikintis, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIOS GARANTIJOS; netgi be NUMANOMOS PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKREČIAI UŽDUOČIAI GARANTIJOS. Daugiau informacijos rasite GNU Bendrojoje Viešojoje Licencijoje. Jūs turėjote gauti GNU Bendrosios Viešosios Licencijos kopiją kartu su šia programa; jei ne - rašykite Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
~
Other
2009-06-14
Kitas
~
The item could not be renamed.
2009-06-13
Elemento neina pervadinti.
~
This will not delete any printer queues from your computer. To delete queues completely, you must delete them from the 'All Printers' group.
2009-06-13
Tai neištrins jokių spausdintuvų eilių iš jūsų kompiuterio. Jei norite pilnai ištrinti eiles, turite jas pašalinti iš “Visi spausdintuvai„ grupės.
3.
Authentication (%s)
2009-06-13
Atpažinimas (%s)
12.
Authentication
2009-06-13
Atpažinimas
42.
Re_print
2009-06-13
S_pausdinti iš naujo
47.
_Authenticate
2009-06-13
_Atpažinti
55.
Time submitted
2009-06-13
Duotas laikas
63.
a minute ago
2009-06-13
prieš minutę
64.
%d minutes ago
2009-06-13
prieš %d min.
71.
authenticating job
2009-06-13
atpažįstamas darbas
72.
Authentication required for printing document `%s' (job %d)
2009-06-13
Reikalingas atpažinimas dokumento `%s' (darbas %d) spausdinimui
74.
releasing job
2009-06-13
darbas paleidžiamas
90.
The printer called `%s' has been disabled.
2009-05-14
Spausdintuvas „%s“ atjungtas.
92.
Held for authentication
2009-06-13
Sulaikyta atpažinimui
98.
Held until second shift
2009-06-13
Sulaikyti iki antro pakeitimo
99.
Held until third shift
2009-06-13
Sulaikyti iki trečio pakeitimo
101.
Pending
2009-06-13
Laukiama
133.
Browsing not available (pysmbc not installed)
2009-06-13
Neina naršyti (pysmbc neįdiegtas)
136.
PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)
2009-06-13
PostScript spausdintuvo aprašomieji failai (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)
137.
All files (*)
2009-06-13
Visi failai (*)
138.
Search
2009-06-13
Ieškoti
141.
Change Device URI
2009-06-13
Pakeisti įrenginio adresą (URI)
147.
Network Printer
2009-06-14
Spausdintuvas tinkle
148.
Find Network Printer
2009-06-14
Surasti spausdintuvą tinkle
154.
Scanning...
2009-06-14
Tikrinama...
155.
No Print Shares
2009-06-14
Nėra paviešintų spausdintuvų
158.
Print Share Verified
2009-06-14
Paviešintas spausdintuvas patikrintas
159.
This print share is accessible.
2009-06-14
161.
Print Share Inaccessible
2009-06-14
Paviešintas spausdintuvas neprieinamas
162.
Parallel Port
2009-06-14
Paralelinė jungtis
163.
Serial Port
2009-06-14
Serijinė jungtis
164.
USB
2009-06-14
USB
166.
HP Linux Imaging and Printing (HPLIP)
2009-06-14
HP Linux vaizdavimas ir spausdinimas (HPLIP)
169.
AppSocket/HP JetDirect
2009-06-14
AppSocket/HP JetDirect
172.
Windows Printer via SAMBA
2009-06-14
Windows spausdintuvas per SAMBA
174.
HTTP
2009-06-14
HTTP
179.
A printer connected to a USB port.
2009-06-14
Spausdintuvas prijungtas prie USB prievado.
185.
No printer was found at that address.
2009-06-14
Tuo adresu nerastas spausdintuvas.
186.
-- Select from search results --
2009-06-14
-- Pasirinkti iš paieškos rezultatų --
187.
-- No matches found --
2009-06-14
-- Niekas neatitiko užklausos --
191.
Distributable
2009-06-14
Platinamas
192.
,
2009-06-14
,
193.
(%s)
2009-06-14
(%s)
194.
No support contacts known
2009-06-14
Nėra palaikymo kontaktų