Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with Software Properties trunk series template software-properties.

110 of 10 results
12.
<i>To improve the user experience of Ubuntu please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Ubuntu project on a weekly basis.

The results are used to improve the support for popular applications and to rank applications in the search results.</i>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<i>Na zlepšenie kvality Ubuntu sa prosím zúčastnite prieskumu popularity softvéru. Ak sa zúčastníte, do projektu Ubuntu sa bude týždenne posielať anonymná správa so zoznamom nainštalovaného softvéru a ako často sa používa.

Výsledky sa použijú na zlepšenie podpory populárnych aplikácií a na zoradenie aplikácií vo výsledkoch vyhľadávaní.</i>
Translated and reviewed by helix84 on 2009-10-08
In upstream:
<i>Pre zlepšenie kvality Ubuntu sa prosím zúčastnite prieskumu popularity softvéru. Ak sa zúčastníte, do projektu Ubuntu sa bude týždenne posielať anonymná správa so zoznamom nainštalovaného softvéru a ako často sa používa.

Výsledky sa použijú na zlepšenie podpory populárnych aplikácií a na zoradenie aplikácií vo výsledkoch vyhľadávaní.</i>
Suggested by Pavol Klačanský on 2007-08-26
Located in ../softwareproperties/distro.py:28
13.
<i>To improve the user experiece of Debian please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Debian project.

The results are used to optimise the layout of the installation CDs.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<i>Na zlepšenie kvality projektu Debian sa prosím zúčastnite prieskumu popularity softvéru. Ak sa zúčastníte, do projektu Debian sa bude týždenne posielať anonymná správa so zoznamom nainštalovaného softvéru a ako často sa používa.

Výsledky sa použijú na optimalizáciu rozloženia balíkov na inštalačných CD.</i>
Translated and reviewed by helix84 on 2009-10-08
In upstream:
<i>Pre zlepšenie kvality projektu Debian sa prosím zúčastnite prieskumu popularity softvéru. Ak sa zúčastníte, do projektu Debian sa bude týždenne posielať anonymná správa so zoznamom nainštalovaného softvéru a ako často sa používa.

Výsledky sa použijú na optimalizáciu rozloženia balíkov na inštalačných CD.</i>
Suggested by helix84 on 2009-03-09
Located in ../softwareproperties/distro.py:37
67.
<b>URI:</b>
<b>URI:</b>
Translated by Pavol Klačanský on 2008-03-29
Reviewed by helix84 on 2009-10-14
In upstream:
<b>Adresa:</b>
Suggested by Peter Chabada on 2007-03-20
Located in ../data/gtkbuilder/dialog-edit-source.ui.h:5
70.
_Replace
Nah_radiť
Translated by Pavol Klačanský on 2008-03-29
Reviewed by helix84 on 2009-10-14
In upstream:
_Nahradiť
Suggested by Peter Chabada on 2007-03-20
Located in ../data/gtkbuilder/dialog-add-sources-list.ui.h:1
78.
Authentication
Overenie totožnosti
Translated and reviewed by Pavol Klačanský on 2012-05-03
In upstream:
Autentifikácia
Suggested by Peter Chabada on 2007-03-20
Located in ../data/gtkbuilder/main.ui.h:40
91.
Keys are used to authenticate the correct source of software and so protect your computer from malicious software
Kľúče sa používajú na autorizovanie správnych zdrojov a tiež chránia váš počítač pred škodlivými programami
Translated and reviewed by helix84 on 2009-10-08
In upstream:
Kľúče sú používané na autorizovanie správnych zdrojov a tiež chránia váš počítač pred škodlivými programami
Suggested by helix84 on 2009-03-09
Located in ../data/gtkbuilder/main.ui.h:35
97.
Statistics
Štatistika
Translated and reviewed by helix84 on 2009-10-08
In upstream:
Štatistiky
Suggested by Pavol Klačanský on 2007-08-26
Located in ../data/gtkbuilder/main.ui.h:38
98.
Submit statistical information
Poslať štatistické informácie
Translated and reviewed by helix84 on 2009-10-08
In upstream:
Podať štatistické informácie
Suggested by Pavol Klačanský on 2007-08-26
Located in ../data/gtkbuilder/main.ui.h:37
99.
To install from a CD-ROM or DVD, insert the medium into the drive.
Ak chcete inštalovať z CD-ROM alebo DVD, vložte nosič do mechaniky.
Translated and reviewed by helix84 on 2009-10-08
In upstream:
Inštalácia z CD-ROM alebo DVD, vložte médium do mechaniky.
Suggested by Pavol Klačanský on 2007-08-26
Located in ../data/gtkbuilder/main.ui.h:16
112.
APT line:
Riadok APT:
Translated by helix84 on 2009-03-09
Reviewed by helix84 on 2009-10-14
In upstream:
APT riadok:
Suggested by Peter Chabada on 2007-03-20
Located in ../data/gtkbuilder/dialog-add.ui.h:2
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Pavol Klačanský, Peter Chabada, Peter Júnoš, helix84.