Translations by Nyan Cat

Nyan Cat has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

130 of 30 results
7.
You are about to add the following PPA to your system:
2011-08-31
Nastąpi dodanie następującego repozytorium PPA do systemu:
8.
More info: %s
2011-08-31
Więcej informacj: %s
9.
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it
2011-08-31
Naciśnij [ENTER], aby kontynuować lub CTRL-C, aby anulować
55.
Could not find a suitable CD.
2011-08-08
Nie można znaleźć odpowiedniej płyty CD.
2011-08-08
Nie można znaleźć odpowiedniej płyty CD.
79.
Automatically check for updates:
2011-08-08
Automatycznie sprawdzaj aktualizacje.
2011-08-08
Automatycznie sprawdzaj uaktualnienia.
80.
Display every two weeks
2011-08-31
Wyświetlaj co dwa tygodnie
2011-08-08
Pokazuj co dwa tygodnie
81.
Display immediately
2011-08-31
Wyświetlaj natychmiast
2011-08-08
Pokazuj natychmiast.
82.
Display weekly
2011-08-31
Wyświetlaj co tydzień
2011-08-08
Pokazuj co tydzień
83.
Download and install automatically
2011-08-08
Pobierz i zainstaluj automatycznie
84.
Download automatically
2011-08-08
Pobierz automatycznie
87.
For any new version
2011-08-31
Każdej nowej wersji
2011-08-08
Dla każdej nowej wersji
88.
For long-term support versions
2011-08-31
Tylko o przedłużonym wsparciu (LTS)
2011-08-08
Dla wydań z przedłużonym okresem wsparcia(LTS)
90.
Install updates from:
2011-08-08
Instaluj aktualizacje z:
93.
Notify me of a new Ubuntu version:
2011-08-08
Powiadom mnie o nowych wydaniach Ubuntu:
101.
When there are other updates:
2011-08-31
Kiedy dostępne są inne aktualizacje:
2011-08-08
Kiedy są inne aktualizacje:
2011-08-08
Kiedy są inne aktualizacje:
102.
When there are security updates:
2011-08-31
Kiedy dostępne są aktualizacje bezpieczeństwa:
2011-08-31
Kiedy dostępne są aktualizacje bezpieczeństwa:
2011-08-08
Kiedy są aktualizacje bezpieczeństwa:
2011-08-08
Kiedy są aktualizacje bezpieczeństwa:
106.
<b><big>Testing download servers</big></b> A series of tests will be performed to find the best mirror for your location.
2011-08-31
<b><big>Seria testów zostanie przeprowadzona, aby znaleźć najlepszy serwer lustrzany blisko twojego położenia.</big></b>
2011-08-08
<b><big>Testowanie serwerów pobierania</big></b> Seria testów zostania przeprowadzona żeby znaleźć najlepszy mirror blisko twojej lokalizacji.