Translations by jmb_kz

jmb_kz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 134 results
~
Long term support releases only
2010-09-08
Тек ҰМҚ (Ұзақ Мерзімді Қолдау) релиздер
~
Normal releases
2010-09-08
Кәдімгі релиздер
~
<b><big>Testing download servers</big></b> A series of tests will be done to find the best mirror for your location.
2010-03-04
<b><big>Репозиторийлерді тексеру</big></b> Бір бірін қайталаушы репозиторийлерін ең жылдамын анықтау үшін, олардың әрқайсысына бірнеше тексеріліс сұраныс жіберілетін болады.
~
_Download all updates in the background
2010-02-18
Барлық жаңартуларды жасырын түрде жүктеу
~
Only _notify about available updates
2010-02-18
Жаңартулар жайлы тек _мәлімдеу
~
Install _security updates without confirmation
2010-02-18
_Қауіпсіздік жаңартуларды растаусыз орнату
~
Show new distribution releases:
2010-02-18
Дистрибутивтың жаңа релиздерін көрсету:
~
Chec_k for updates:
2010-02-18
Жаңартуларды _тексеру:
~
<b>Release upgrade</b>
2010-02-18
<b>Релиз жаңартылуы</b>
~
<b>Automatic updates</b>
2010-02-18
<b>Автожаңартулар</b>
~
%s updates
2010-02-17
%s жаңартулары
~
You need to be root to run this program
2010-02-17
Осы бағдарламаны ашу үшін сізде root суперпайдаланушы құқықтарыңыз болуы қажет
2.
Write Configuration
2012-01-12
Баптауламаны жазу
3.
Configure the sources for installable software and updates
2010-02-17
Орнатылатын және жаңартылатын бағдарламалар үшін, бағдарламалар қайнар көздерін қалыпқа келтіру
4.
Software Sources
2010-02-17
Бағдарламалар қайнар көздері
5.
Error: must run as root
2011-09-05
Қате: әкімшілік пайдаланушы атынан ашылуы тиіс
2010-02-17
Қате: root-тан ашылуы тиіс
6.
Error: need a repository as argument
2010-02-17
Қате: аргумент ретінде репозиторий көрсетілуі қажет
7.
You are about to add the following PPA to your system:
2011-09-05
Жүйеге келесі PPA қосу туралы:
8.
More info: %s
2011-09-05
Көбірек ақпарат: %s
9.
Press [ENTER] to continue or ctrl-c to cancel adding it
2011-09-05
Жалғастыру үшін [ENTER] пернесін не болдырмау үшін Ctrl-C пернелер үйлесімін басыңыз
10.
Error: '%s' doesn't exist in a sourcelist file
2010-09-08
Қате: "%s" қайнар көздер тізімінде жоқ
11.
Error: '%s' invalid
2010-02-17
Қате: "%s" бұрыс
12.
<i>To improve the user experience of Ubuntu please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Ubuntu project on a weekly basis. The results are used to improve the support for popular applications and to rank applications in the search results.</i>
2010-03-25
<i>Ubuntu қолдану жайлығын жоғарылату үшін, әйгілік рейтингін құруға көмектесіңіз. Егер көмектесемін десеңіз, онда аптасына бір рет, орнатылған бағдарламалар тізімі және олардың қолдану жиілігі жайлы мәліметтер анонимді етіп Ubuntu жобасына жіберілетін болады. Алынған мәліметтер қолданыста ең көп болатын бағдарламаларына қолдау көрсетілуін жақсартуға және іздеу нәтижелерінде олардың шығару ретін анықтауда қолданылады.</i>
13.
<i>To improve the user experiece of Debian please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Debian project. The results are used to optimise the layout of the installation CDs.
2010-03-25
<i>Debian қолдану жайлығын жоғарылату үшін, әйгілік рейтингін құруға көмектесіңіз. Егер көмектесемін десеңіз, онда аптасына бір рет, орнатылған бағдарламалар тізімі және олардың қолдану жиілігі жайлы мәліметтер анонимді етіп Debian жобасына жіберілетін болады. Алынған мәліметтер орнатылым дискілерін құрамын ықшамдау кезінде қолданылады.</i>
14.
Submit the list of installed software and how often it is is used to the distribution project.
2010-02-17
Орнатылған бағдарламалардың тізімі мен олардың пайдалану жиілігі туралы мәліметтерді дистрибутив өндірушілеріне жіберу.
15.
Mirror
2010-02-17
Айна
16.
Testing Mirrors
2010-02-17
Айналарды тексеру
17.
Cancel
2010-02-17
Болдырмау
18.
No suitable download server was found
2010-02-17
Лайықты жүктеу сервер табылмады
19.
Please check your Internet connection.
2010-02-17
Өзіңіздің интернетпенен қосылысты тексеріңіз.
20.
Canceling...
2010-02-17
Болдырмау...
21.
Daily
2010-02-17
Күн сайын
22.
Every two days
2010-02-17
Әрбір екі күн сайын
23.
Weekly
2010-02-17
Апта сайын
24.
Every two weeks
2010-02-17
Әрбір екі апта сайын
25.
Every %s days
2010-02-17
Әрбір %s сайын
26.
%s (%s)
2010-02-17
%s (%s)
27.
Other...
2010-02-17
Басқа...
28.
Import key
2010-02-17
Кілтті импорттау
29.
Error importing selected file
2010-02-17
Таңдалған файлды импорттау кезінде қате туындады
30.
The selected file may not be a GPG key file or it might be corrupt.
2010-02-17
Таңдалған файл, GPG кілті емес болуы мүмкін немесе ол бұзылған.
31.
Error removing the key
2010-02-17
Кілтті жою кезінде қате туындады
32.
The key you selected could not be removed. Please report this as a bug.
2010-02-17
Таңдалған кілтті жою мүмкін емес. Осы қате туралы есепті өндірушілерге жіберіңіз.
33.
Reload
2010-02-17
Жаңарту
34.
<b><big>The information about available software is out-of-date</big></b> To install software and updates from newly added or changed sources, you have to reload the information about available software. You need a working internet connection to continue.
2010-03-04
<b><big>Бағдарламалық қамтамасыздандыру туралы ақпарат ескерді</big></b> Бағдарламаларды және жаңартуларды жаңа немесе өзгертілген бағдарламалар қайнар көздерінен орнату үшін, жетімді бағдарламалық қамтамасыздандыру жайлы мәліметті жаңарту қажет. Әрі қарай жалғастыру үшін интернетпен қосылысыңыз болуы қажет.
2010-03-04
<b><big>Бағдарламалық қамтамасыздандыру туралы ақпарат ескерді</big></b> Бағдарламаларды және жаңартуларды жаңа немесе өзгертілген бағдарламалар көздерінен орнату үшін, жетімді бағдарламалық қамтамасыздандыру жайлы мәліметті жаңарту қажет. Әрі қарай жалғастыру үшін интернетпен қосылысыңыз болуы қажет.
35.
CD Error
2010-02-17
CD диск қатесі
36.
<big><b>Error scanning the CD</b></big> %s
2010-02-17
<big><b>CD дискісін сканерлеу кезінде қате туындады</b></big> %s
37.
CD Name
2010-02-17
CD диск аты