Translations by Mikel Pascual Aldabaldetreku

Mikel Pascual Aldabaldetreku has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 127 results
~
Chec_k for updates:
2009-10-07
Eguneraketak _bilatu:
~
Only _notify about available updates
2008-02-21
Eguneratze eskuragarriak daudenean, _ohartarazi bakarrik
~
Install _security updates without confirmation
2008-02-21
Baieztapen beharrik gabe instalatu _segurtasun eguneratzeak
~
%s updates
2008-02-21
%s eguneratzeak
~
Show new distribution releases:
2008-02-21
Distribuzio-bertsio berriak erakutsi:
~
<b>Release upgrade</b>
2008-02-21
<b>Bertsio-Eguneraketa</b>
~
You need to be root to run this program
2007-08-22
Erro erabiltzailea izan behar duzu programa hau exekutatzeko
~
_Download all updates in the background
2007-04-07
_Atzealdean deskargatu eguneratze guztiak
~
<b><big>Testing download servers</big></b> A series of tests will be done to find the best mirror for your location.
2007-04-07
<b><big>Deskarga-zerbitzariak egiaztatzen</big></b> Zure kokapenerako egokien den ispilua aurkitzeko froga batzuk burutuko dira.
~
Only _notify about available updates
2007-04-07
Egunerate eskuragarriak daudenean, _ohartarazi bakarrik
~
Install _security updates without confirmation
2007-04-07
Egiaztapen beharrik gabe instalatu _segurtasun eguneratzeak
~
<b>Automatic updates</b>
2007-04-07
<b>Eguneraketa automatikoak</b>
~
%s updates
2007-04-07
%s eguneratze
3.
Configure the sources for installable software and updates
2008-02-21
Software eta eguneraketa instalagarrien jatorriak konfiguratu
2007-04-07
Software eta eguneraketa instalagarriaren iturriak konfiguratu
4.
Software Sources
2008-03-04
Software-Jatorriak
2008-02-21
Software Jatorriak
2007-04-07
Software Iturriak
5.
Error: must run as root
2009-10-07
Errorea: erro modura exekutatu behar
6.
Error: need a repository as argument
2009-10-07
Errorea: errepositorio bat zehaztu behar argumentu modura
11.
Error: '%s' invalid
2009-10-07
Errorea: '%s' baliogabea
12.
<i>To improve the user experience of Ubuntu please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Ubuntu project on a weekly basis. The results are used to improve the support for popular applications and to rank applications in the search results.</i>
2008-02-21
<i>Ubunturen erabiltzaileen esperientzia hobetzeko, parte har ezazu gogokotasun inkestan. Hala egiten baduzu, ze software instalatu duzun eta zenbatetan erabili duzun gordeko da zerrenda batean, eta anonimoki bidaliko da astero Ubuntu proiektura. Emaitzei esker, aplikazio erabilienen sostengua hobetuko da eta bilaketetan garrantzi handiagoa emango zaie.</i>
2007-04-07
<i>Ubunturen erabiltzaileen esperientzia hobetzeko, parte har ezazu gogokotasun inkestan. Hala egiten baduzu, instalatu duzun softwarea eta zenbatetan erabili duzun zerrenda batetan gordeko da, eta anonimoki bidaliko da astero Ubuntu proiektura. Emaitzei esker, aplikazio erabilien euskarria hobetuko da eta bilaketetan garrantzi handiagoa emango zaie.</i>
13.
<i>To improve the user experiece of Debian please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Debian project. The results are used to optimise the layout of the installation CDs.
2008-02-21
<i>Debianen erabiltzaileen esperientzia hobetzeko, parte har ezazu gogokotasun inkestan. Hala egiten baduzu, ze software instalatu duzun eta zenbatetan erabili duzun gordeko da zerrenda batean, eta anonimoki bidaliko da Debian proiektura. Emaitzei esker, instalaziorako CD-en antolamendua hobetuko da.
2007-04-07
<i>Ubunturen erabiltzaileen esperientzia hobetzeko, parte har ezazu gogokotasun inkestan. Hala egiten baduzu, instalatu duzun softwarea eta zenbatetan erabili duzun zerrenda batetan gordeko da, eta anonimoki bidaliko da Debian proiektura. Emaitzei esker, instalazio-CD-en antolamendua hobetuko da.</i>
14.
Submit the list of installed software and how often it is is used to the distribution project.
2007-04-07
Instalatutako softwarea eta zenbatetan erabili ohi den bidali distribuzioaren proiektura.
15.
Mirror
2007-04-07
Ispilua
16.
Testing Mirrors
2007-04-07
Ispilu zerbitzariak frogatzen
17.
Cancel
2008-03-04
Utzi
2007-04-07
Ezeztatu
18.
No suitable download server was found
2007-04-07
Ez da deskarga-zerbitzari egokirik aurkitu
19.
Please check your Internet connection.
2007-04-07
Mesedez, egiazta ezazu zure Internet konexioa.
20.
Canceling...
2007-04-07
Bertan behera uzten...
22.
Every two days
2007-04-13
Bi egunean behin
24.
Every two weeks
2007-04-13
Bi astean behin
25.
Every %s days
2008-02-21
%s egunean behin
26.
%s (%s)
2007-04-07
%s (%s)
27.
Other...
2007-04-07
Beste batzuk...
28.
Import key
2007-04-07
Gakoa inportatu
29.
Error importing selected file
2008-02-21
Errorea hautatutako fitxategia inportatzean
2007-04-07
Errore bat gertatu da aukeratutako fitxategia inportatzerakoan
30.
The selected file may not be a GPG key file or it might be corrupt.
2008-02-21
Hautatutako fitxategia ez da GPG gako-fitxategia edo apurtuta dago.
2007-04-07
Aukeratutako fitxategia ez da GPG giltza-fitxategia edo egoera txarrean dago.
31.
Error removing the key
2008-02-21
Errorea gakoa kentzean
2007-04-07
Errorea gakoa ezabatzerakoan
32.
The key you selected could not be removed. Please report this as a bug.
2008-02-21
Ezin izan da hautatutako gakoa kendu. Mesedez, eman ezazu akats honen berri.
2007-04-07
Aukeratutako gakoa ezin izan da ezabatu. Mesedez, akatsaren berri eman programatzaileei.
33.
Reload
2008-02-21
Birkargatu
2007-04-07
Berkargatu
34.
<b><big>The information about available software is out-of-date</big></b> To install software and updates from newly added or changed sources, you have to reload the information about available software. You need a working internet connection to continue.
2008-02-21
<b><big>Eskuragarri duzun softwareari buruzko informazioa zaharkituta dago</big></b> Duela gutxi gehitutako edo berritutako jatorrietatik softwarea instalatu nahi baduzu, eskuragarri duzun softwareari buruzko informazioa berritu beharko duzu. Jarraitzeko, Internet konexio bat behar duzu.