Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5169 of 69 results
52.
_Username for resource:
2010-06-22
Shfrytëzuesi për resurse
53.
Scan Documents
2010-06-22
Skanoj Dokumentet
54.
Device to scan from
2010-06-22
Paisje për te skanuar prej
55.
Direction of scan
2010-06-22
Drjetim i skanimit
56.
Directory to save files to
2010-06-22
Vend për ti ruajtur gjërat
57.
Height of paper in tenths of a mm
2010-06-22
Lartësia e letrës në dhjetat e një mm
58.
Height of scanned image in pixels
2010-06-22
Lartësia e figurës së skanuar në pixella
59.
Page side to scan
2010-06-22
Anë e faqes për tu skanuar
60.
Resolution for photo scans
2010-06-22
Rezulucion për skanimet e fotove
61.
Resolution for text scans
2010-06-22
Rezulucion per skanimet e teksteve
62.
Resolution of last scanned image
2010-06-22
Rezulucion i imazhit të fundit të skanuar
96.
Save As...
2010-06-22
Ruaje Si...
97.
Image Files
2010-06-22
Kartela Pamje
98.
All Files
2010-06-22
Të Gjithë Skedarët
99.
Select File _Type
2010-06-22
Zgjidh Llojin e _Skedarit
109.
Unable to open help file
2010-06-22
E pamundur hapja e file të ndihmës
113.
translator-credits
2018-03-27
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii Gent Thaçi https://launchpad.net/~gentthaci Indrit Bashkimi https://launchpad.net/~indritbsh Vilson Gjeci https://launchpad.net/~vilsongjeci
2012-07-23
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii
2012-07-23
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii