Translations by Gabor Kelemen

Gabor Kelemen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
~
Help Options: -d, --debug Print debugging messages -v, --version Show release version -h, --help Show help options --help-all Show all help options --help-gtk Show GTK+ options
2010-02-07
Súgókapcsolók: -d, --debug Hibakeresési üzenetek megjelenítése -v, --version Verziószám megjelenítése -h, --help Súgókapcsolók megjelenítése -help-all Minden súgókapcsoló megjelenítése --help-gtk GTK+ kapcsolók megjelenítése
~
The direction of the scanner across the scanned page. It can be one of the following: 'top-to-bottom' 'bottom-to-top' 'left-to-right' 'right-to-left'
2010-02-07
A szkennelés iránya, a lehetséges értékek a következők: „top-to-bottom” (fentről lefelé), „bottom-to-top” (lentről felfelé) „left-to-right” (balról jobbra), „right-to-left” (jobbról balra)
~
Type of document being scanned. 'text' for text documents, 'photo' for photos. This setting decides on the scan resolution, colors and post-processing.
2010-02-07
A szkennelt dokumentum típusa. „text” a szöveges dokumentumokhoz, „photo” a fotókhoz. Ez a beállítás határozza meg a szkennelt dokumentum felbontását, színeit és utófeldolgozását.
~
GTK+ Options: --class=CLASS Program class as used by the window manager --name=NAME Program name as used by the window manager --screen=SCREEN X screen to use --sync Make X calls synchronous --gtk-module=MODULES Load additional GTK+ modules --g-fatal-warnings Make all warnings fatal
2009-12-22
GTK+ beállításai --class=OSZTÁLY A program osztálya, ahogy az ablakkezelő használja --name=NÉV A programnév, ahogy az ablakkezelő használja --display=MEGJELENÍTŐ Használandó X-megjelenítő --screen=KÉPERNYŐ Használandó X-képernyő --sync Legyenek szinkron X-hívások --gtk-module=MODULOK További GTK+ modulok betöltése --g-fatal-warnings Minden figyelmeztetés végzetes legyen
~
Usage: %s [DEVICE...] - Scanning utility
2009-12-21
Használat: %s [ESZKÖZ...] - Szkennelő segédprogram
5.
All Pages From _Feeder
2014-02-18
Minden oldal az _adagolóból
7.
Crop
2013-11-03
Vágás
8.
Crop the selected page
2013-11-03
A kiválasztott oldal vágása
12.
Move Left
2010-09-06
Mozgatás balra
13.
Move Right
2010-09-06
Mozgatás jobbra
20.
Rotate _Left
2009-12-21
Forgatás b_alra
26.
Sc_an
2010-03-31
Sz_kennelés
34.
Stop
2010-03-11
Leállítás
44.
_Letter
2009-12-21
_Letter
49.
_Rotate Crop
2013-11-03
Vágott rész fo_rgatása
52.
_Username for resource:
2009-12-21
_Felhasználónév az erőforráshoz:
56.
Directory to save files to
2010-03-31
Fájlok mentése ebbe a könyvtárba
58.
Height of scanned image in pixels
2010-02-17
A szkennelt kép magassága képpontban
60.
Resolution for photo scans
2010-04-28
Szkennelt fotók felbontása
61.
Resolution for text scans
2010-04-28
Szkennelt szövegek felbontása
62.
Resolution of last scanned image
2010-04-28
Az utoljára szkennelt kép felbontása
63.
SANE device to acquire images from.
2010-02-07
Képek beszerzése erről a SANE eszközről
64.
TRUE if the application window is maximized
2010-02-07
Igaz, ha az alkalmazás teljes képernyős módban van
65.
The direction of the scanner across the scanned page.
2011-10-03
A szkennelés iránya a szkennelt lap fölött.
66.
The directory to save files to. Defaults to the documents directory if unset.
2010-03-31
A fájlok mentésének helye. Alapértelmezésben a Dokumentumok mappa, ha nincs beállítva.
67.
The height of scanned image in pixels. This value is updated to what the last scanned page was.
2010-02-17
A szkennelt kép magassága képpontban. Mindig a legutolsó szkennelés eredményét veszi fel.
73.
The width of scanned image in pixels. This value is updated to what the last scanned page was.
2010-02-17
A szkennelt kép szélessége képpontban. Mindig a legutolsó szkennelés eredményét veszi fel.
76.
Type of document being scanned. This setting decides on the scan resolution, colors and post-processing.
2011-10-03
A szkennelt dokumentum típusa. Ez a beállítás meghatározza a beolvasott oldal felbontását, színeit és utófeldolgozását.
78.
Width of scanned image in pixels
2010-02-17
A szkennelt kép szélessége képpontban
79.
Window height in pixels
2010-02-07
Ablak magassága képpontban
80.
Window width in pixels
2010-02-07
Ablak szélessége képpontban
81.
No scanners available. Please connect a scanner.
2010-02-17
Nem található szkenner. Csatlakoztasson egyet.
85.
Show release version
2011-08-31
Verziószám megjelenítése
86.
Print debugging messages
2011-08-31
Hibakeresési üzenetek kiírása
88.
Failed to scan
2009-12-21
A szkennelés meghiúsult
89.
Scanned Document
2010-04-28
Szkennelt dokumentum
90.
[DEVICE...] - Scanning utility
2011-10-03
[ESZKÖZ…] – Szkennelő segédprogram
91.
Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
2011-08-31
Futtassa a(z) „%s --help” parancsot a parancssori kapcsolók listájáért.
92.
Scanned Document.pdf
2009-12-21
Szkennelt dokumentum.pdf
93.
Username and password required to access '%s'
2009-12-22
A(z) „%s” eléréséhez felhasználónév és jelszó szükséges
2009-12-21
A(z) '%s' eléréshez felhasználónévre és jelszóra van szüksége
95.
Please check your scanner is connected and powered on
2009-12-21
Ellenőrizze, hogy a szkenner csatlakoztatva van, és be van-e kapcsolva
108.
Unable to open image preview application
2010-03-31
Nem nyitható meg az előnézetet megjelenítő alkalmazás
112.
Simple document scanning tool
2009-12-21
Egyszerű dokumentumszkennelés
113.
translator-credits
2010-08-16
Launchpad Contributions: Gabor Kelemen https://launchpad.net/~kelemeng Krasznecz Zoltán https://launchpad.net/~krasznecz-zoltan Pittmann Tamás https://launchpad.net/~zaivaldi Richard Somlói https://launchpad.net/~ricsipontaz csola48 https://launchpad.net/~mail-csordaslaszlo
2010-04-18
Launchpad Contributions: Gabor Kelemen https://launchpad.net/~kelemeng Krasznecz Zoltán https://launchpad.net/~krasznecz-zoltan Pittmann Tamás https://launchpad.net/~zaivaldi Richard Somlói https://launchpad.net/~ricsipontaz
2010-03-21
Launchpad Contributions: Gabor Kelemen https://launchpad.net/~kelemeng Krasznecz Zoltán https://launchpad.net/~krasznecz-zoltan Richard Somlói https://launchpad.net/~ricsipontaz
2010-02-13
Launchpad Contributions: Gabor Kelemen https://launchpad.net/~kelemeng Richard Somlói https://launchpad.net/~ricsipontaz
121.
Please check your installation
2009-12-21
Ellenőrizze a telepítést
122.
Change _Scanner
2010-02-07
_Szkennerváltás