Translations by Yigit Ates

Yigit Ates has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

501546 of 546 results
741.
Publish to an e_xisting album:
2010-08-15
_Varolan bir albümde yayımla:
742.
Create a _new album named:
2010-08-15
Şu ada sahip _yeni bir albüm oluştur:
744.
_Publish
2010-08-15
_Yayımla
745.
_Logout
2010-08-15
_Çıkış
746.
Just me
2010-08-15
Yalnızca ben
749.
Everyone
2010-08-15
Herkes
755.
Unrecognized User
2010-08-15
Tanımlanamayan Kullanıcı
756.
Account Not Ready
2010-08-15
Hesap Hazır Değil
757.
Additional Security Required
2010-08-15
Ek Güvenlik Gerekli
758.
_Email address:
2010-08-15
_E-posta adresi:
759.
_Password:
2010-08-15
_Parola:
760.
Go _Back
2010-08-15
_Geri Git
767.
You are not currently logged into Flickr. You must have already signed up for a Flickr account to complete the login process. During login you will have to specifically authorize Shotwell Connect to link to your Flickr account.
2010-08-15
Flickr'da oturum açmadınız. Oturum açma sürecini tamamlamak için bir Flickr hesabınızın olması gerekiyor. Oturum açma sırasında, ek olarak Shotwell Bağlantısı'nı Flickr hesabınız için yetkilendirmeniz gereklidir.
768.
You have already logged in and out of Flickr during this Shotwell session. To continue publishing to Flickr, quit and restart Shotwell, then try publishing again.
2010-08-15
Bu Shotwell oturumu süresince zaten Flickr'da otorum açıp kapattınız. Flickr'da yayımlamaya devam etmek için, Shotwell'i kapatın ve yeniden başlatın, daha sonra tekrar yayımlamayı deneyin.
769.
Preparing to login...
2010-08-15
Oturum açmaya hazırlanılıyor...
770.
You are logged into Flickr as %s.
2010-08-15
Flickr'da %s olarak oturum açtınız.
771.
Your free Flickr account limits how much data you can upload per month. This month, you have %d megabytes remaining in your upload quota.
2010-08-15
Ücretsiz Flickr hesabınızla aylık olarak karşıya yükleyebileceğiniz veri miktarı sınırlıdır. Bu ay, %d megabyte karşıya yükleme kotanız kaldı.
772.
Your Flickr Pro account entitles you to unlimited uploads.
2010-08-15
Flickr Pro hesabınız, sınırsız karşıya yükleme yapmanıza olanak tanır.
773.
Photos _visible to:
2010-08-15
Fotoğrafları _görebilecekler:
776.
Photo _size:
2010-08-15
Fotoğraf _boyutu:
777.
Friends & family only
2010-08-15
Yalnızca aile & arkadaşlar
783.
You are not currently logged into Picasa Web Albums. You must have already signed up for a Google account and set it up for use with Picasa to continue. You can set up most accounts by using your browser to log into the Picasa Web Albums site at least once.
2010-08-15
Picasa Web Albümleri'nde oturum açmadınız. Devam etmek için, bir Google hesabına sahip olmanız ve bu hesabı Picasa için yapılandırmış olmanız gereklidir. Tarayıcınızda Picasa Web Albümleri'nde oturum açarak sahip olduğunuz hesapları yapılandırabilirsiniz.
784.
Enter the email address and password associated with your Picasa Web Albums account.
2010-08-15
Picasa Web Albümleri hesabınıza ait e-posta adresinizi ve praolanızı girin.
785.
Picasa Web Albums didn't recognize the email address and password you entered. To try again, re-enter your email address and password below.
2010-08-15
Picasa Web Albümleri, girmiş olduğunuz kullanıcı adı ve parolayı tanımlayamadı. Yeniden denemek için, e-posta adresinizi ve parolanızı tekrar girin.
786.
The email address and password you entered correspond to a Google account that isn't set up for use with Picasa Web Albums. You can set up most accounts by using your browser to log into the Picasa Web Albums site at least once. To try again, re-enter your email address and password below.
2010-08-15
Google hesabınız için girdiğiniz e-posta adresi ve parola, Picasa Web Albümleri için yapılandırılmamış. Tarayıcınızda Picasa Web Albümleri'nde oturum açarak sahip olduğunuz hesapları yapılandırabilirsiniz. Yeniden denemek için, e-posta adresinizi ve parolanızı tekrar girin.
787.
The email address and password you entered correspond to a Google account that has been tagged as requiring additional security. You can clear this tag by using your browser to log into Picasa Web Albums. To try again, re-enter your email address and password below.
2010-08-15
Google hesabınız için girdiğiniz e-posta adresi ve parola ek güvenliğe sahip olarak etiketlenmiş. Tarayıcınızda Picasa Web Albümleri'nde oturum açarak bu etiketi kaldırabilirsiniz. Yeniden denemek için, e-posta adresinizi ve parolanızı tekrar girin.
788.
You are logged into Picasa Web Albums as %s.
2010-08-15
Picasa Web Albümleri'nde %s olarak oturum açtınız.
790.
Photos will appear in:
2010-08-15
Fotoğrafların görüneceği yer:
791.
An _existing album:
2010-08-15
_Varolan bir albüm:
792.
A _new album named:
2010-08-15
_Yeni bir albüm adlandırıldı
793.
L_ist album in public gallery
2010-08-15
Albümü herkese açık galeride l_istele
794.
Photo _size preset:
2010-08-15
Fotoğraf _boyutu varsayılanı:
795.
Small (640 x 480 pixels)
2010-08-15
Küçük (640 x 480 benek)
796.
Medium (1024 x 768 pixels)
2010-08-15
Orta (1024 x 768 benek)
797.
Recommended (1600 x 1200 pixels)
2010-08-15
Önerilen (1600 x 1200 benek)
812.
Preparing pictures for import...
2010-08-15
Resimler içe aktarma işlemi için hazırlanıyor...
2010-08-15
Resimler içe aktarma işlemi için hazırlanıyor
813.
error
2010-08-15
hata
814.
Shotwell Preferences
2010-08-15
Shotwell Tercihleri
815.
white
2010-08-15
beyaz
816.
black
2010-08-15
siyah
820.
Display
2010-08-15
Görünüm
821.
_Import photos to:
2010-08-15
Fotoğrafları buraya _aktar:
822.
_Background:
2010-08-15
_Artalan:
831.
External _RAW editor:
2010-08-15
Harici _RAW düzenleyicisi:
832.
External Editors
2010-08-15
Harici Düzenleyiciler