Translations by Taha KONUK

Taha KONUK has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

132 of 32 results
30.
Find photos and videos by search criteria
2011-03-28
Arama kriterine göre fotoğraf ya da video bul
114.
Transition d_elay:
2011-03-28
Değişme _süresi
198.
2 images per page
2011-03-28
sayfa başına 2 resim
199.
4 images per page
2011-03-28
sayfa başına 4 resim
200.
6 images per page
2011-03-28
sayfa başına 6 resim
201.
8 images per page
2011-03-28
sayfa başına 8 resim
202.
16 images per page
2011-03-28
sayfa başına 16 resim
203.
32 images per page
2011-03-28
sayfa başına 32 resim
212.
Print image _title
2011-03-28
Resim _başlığını yazdır
332.
Find an image by typing text that appears in its name or tags
2011-03-28
İsmini ya da etiketini yazarak bir resim bul
459.
No events
2011-03-28
Olay yok
460.
No events found
2011-03-28
Olay bulunamadı
483.
Shotwell couldn't create a file for editing this photo because you do not have permission to write to %s.
2011-03-28
Shotwell bu fotoğrafı düzenlemek için bir dosya oluşturamadı çünlü %s kaynağına yazmak için izniniz yok.
502.
1 photo failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 fotoğrafın içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d fotoğrafın içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
503.
1 video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
504.
1 photo/video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos/videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2011-03-28
msgstr[0] 1 fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi: msgstr[1] %d fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız oldu çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değildi:
572.
Invalid pattern
2011-03-28
Geçersiz desen
575.
_Import in Place
2011-03-28
Yer yer içe aktar
593.
No photos/videos
2011-03-28
fotoğraf/video yok
594.
No photos/videos found
2011-03-28
fotoğraf/video bulunamadı
635.
Publishing
2011-03-28
Yayımlama
651.
Shotwell cannot publish the selected items because you do not have a compatible publishing plugin enabled. To correct this, choose <b>Edit %s Preferences</b> and enable one or more of the publishing plugins on the <b>Plugin</b> tab.
2011-03-28
Shotwell seçili ögeleri yayımlayamaz çünkü buna uygun bir yayımlama eklentiniz yok. Bunu düzeltmek için, <b>Düzen %s Tercihler</b> menüsündeki <b>Eklentiler</b> sekmesinden bir ya da daha fazla yayımlama eklentisini etkinleştirin.
655.
Publishing to %s can't continue because an error occurred:
2011-03-28
%s alanına yayımlama devam edemez çünkü bir hata oluştu:
696.
Error loading UI file %s: %s
2011-03-28
Kullanıcı arayüzü dosyası yüklenirken hata %s: %s
740.
Upload _size:
2011-03-28
Yükleme _boyutu:
762.
Videos will appear in '%s'
2011-03-28
Videolar '%s' içinde görüntülenecek
789.
Videos will appear in:
2011-03-28
Videoların görüntüleneceği yer:
799.
Copyright 2010 Maxim Kartashev, Copyright 2011 Yorba Foundation
2011-03-28
Telif Hakkı 2010 Maxim Kartashev, telif Hakkı 2011 Yorba Foundation
800.
Slide
2011-03-28
Slayt
801.
Fade
2011-03-28
Solma
802.
Crumble
2011-03-28
Parçala
827.
R_ename imported files to lowercase
2011-03-28
İçe aktarılan dosyaların isimlerini küçük harf kullanarak _yeniden adlandır