Translations by kulkke

kulkke has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 69 results
100.
Developer
2011-09-09
Geliştirici
102.
Removing Photo From Library
2011-08-10
Fotoğraf, Kitaplıktan Kaldırılıyor
131.
BMP
2011-09-09
BMP
134.
Shotwell
2011-09-09
Shotwell
171.
Save _As...
2011-10-13
_Farklı Kaydet...
233.
F_aces
2011-09-09
Y_üzler
234.
Faces
2011-09-09
Yüzler
286.
_Increase
2011-08-06
_Derecelendirmeyi Arttır
288.
_Decrease
2011-08-06
Derecelendirmeyi A_zalt
290.
_Unrated
2011-08-06
Değerlendiril_memiş
2011-08-06
Derecelendiril_memiş
291.
Unrated
2011-08-06
Değerlendirilmemiş
2011-08-06
Derecelendirilmemiş
293.
Setting as unrated
2011-08-06
Değerlendirilmemiş olarak ayarla
339.
_Rename...
2011-09-09
Ye_niden Adlandır...
346.
_New
2011-09-09
_Yeni
355.
Remove Tag "%s" From _Photo
2011-08-06
"%s" Etiketini _Fotoğraftan Kaldır
356.
Remove Tag "%s" From _Photos
2011-08-06
"%s" Etiketini _Fotoğraflardan Kaldır
357.
Remove Tag "%s" From Photo
2011-08-06
"%s" Etiketini Fotoğraftan Kaldır
358.
Remove Tag "%s" From Photos
2011-08-06
"%s" Etiketini Fotoğraflardan Kaldır
363.
_Edit...
2011-09-09
Dü_zenle...
364.
Re_name...
2011-09-09
Yeniden _Adlandır...
368.
Remove Face "%s" From _Photo
2011-09-09
"%s" Yüzünü _Fotoğraftan Kaldır
369.
Remove Face "%s" From _Photos
2011-09-09
"%s" Yüzünü _Fotoğraflardan Kaldır
370.
Remove Face "%s" From Photo
2011-09-09
"%s" Yüzünü Fotoğraftan Kaldır
371.
Remove Face "%s" From Photos
2011-09-09
"%s" Yüzünü Fotoğraflardan Kaldır
372.
Re_name Face "%s"...
2011-09-09
"%s" Yüzünü Yeniden _Adlandır...
373.
Rename Face "%s" to "%s"
2011-09-09
"%s" Yüzünü "%s" olarak Yeniden Adlandır
374.
_Delete Face "%s"
2011-09-09
"%s" Yüzünü _Sil
375.
Delete Face "%s"
2011-09-09
"%s" Yüzünü Sil
478.
Error accessing database file: %s Error was: %s
2011-08-16
Şu veritabanı dosyasına erişimde hata: %s Hata: %s
479.
This will remove the tag "%s" from one photo. Continue?
This will remove the tag "%s" from %d photos. Continue?
2011-11-27
Bu işlem, "%s" etiketini %d fotoğraftan kaldıracak. Devam etmek istiyor musunuz?
481.
This will remove the face "%s" from one photo. Continue?
This will remove the face "%s" from %d photos. Continue?
2011-11-27
Bu işlem, "%s" yüzünü %d fotoğraftan kaldıracak. Devam etmek istiyor musunuz?
493.
Export metadata
2011-09-09
Üst veriyi dışa aktar
529.
Revert External Edit?
2011-08-24
Harici düzenleme geri alınsın mı?
530.
Revert External Edits?
2011-08-24
Harici düzenlemeler geri alınsın mı?
531.
This will destroy all changes made to the external file. Continue?
This will destroy all changes made to %d external files. Continue?
2011-11-27
Bu işlem, %d harici dosyada yapılan tüm değişikliklerin yok olmasına neden olacak. Devam etmek istiyor musunuz?
532.
Re_vert External Edit
2011-08-10
Ha_rici Değişikliği Geri Al
533.
Re_vert External Edits
2011-08-10
Ha_rici Değişiklikleri Geri Al
536.
Remove Photo From Library
2011-08-10
Fotoğrafı Kitaplıktan Kaldır
537.
Remove Photos From Library
2011-08-10
Fotoğrafları Kitaplıktan Kaldır
543.
Set _all photos/videos to this time
2011-08-24
_Tüm fotoğrafları/videoları bu saate ayarla
544.
_Modify original file
2011-08-10
_Özgün dosyayı düzenle
545.
_Modify original files
2011-08-10
_Özgün dosyaları düzenle
577.
Removing Photos From Library
2011-08-10
Fotoğraflar, Kitaplıktan Kaldırılıyor
580.
This will remove the photo from your Shotwell library. Would you also like to move the file to your desktop trash? This action cannot be undone.
This will remove %d photos from your Shotwell library. Would you also like to move the files to your desktop trash? This action cannot be undone.
2011-11-27
Bu işlem, %d fotoğrafı Shotwell kitaplığından kaldıracak. Dosyayı ayrıca çöp kutusuna da taşımak ister misiniz? Bu eylem geri alınamaz.
596.
untitled
2011-09-09
başlıksız
621.
Create Tag
2011-09-09
Etiket Oluştur
637.
The selected photos/videos were successfully published.
2012-01-17
Seçilen fotoğraflar/videolar başarıyla yayımlandı.
638.
The selected videos were successfully published.
2012-01-17
Seçilen videolar başarıyla yayımlandı.