Translations by Hüseyin DEMİRTAŞ

Hüseyin DEMİRTAŞ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

146 of 46 results
~
Export the selected items to disk
2011-01-16
Seçili öğeyi diske aktar
~
An _existing category:
2011-01-16
Varolan bir kategori:
~
You are logged into Piwigo as %s.
2011-01-16
Piwigo'ya %s olarak giriş yaptınız
~
_URL of your Piwigo installation:
2011-01-16
Piwigo kurulumunuzun bağlantısı:
~
Invalid URL
2011-01-16
Geçersiz URL
~
Username and/or password invalid. Please try again
2011-01-16
Kullanıcı adı ya da şifre hatalı. Lütfen tekrar deneyin
~
Creating category...
2011-01-16
Klasör oluşturuluyor...
~
Processing RAW files...
2011-01-16
RAW dosyaları işleniyor...
~
Go to this photo's event
2011-01-16
Bu fotoğrafın etkinliğine git
1.
translator-credits
2011-01-16
Yiğit Ateş <yigitates52@gmail.com> Hüseyin Demirtaş <h.demirtas.l10n@gmail.com>
13.
Preparing to import...
2011-01-16
İçe Aktarmaya Hazırlanıyor...
28.
View Eve_nt for Photo
2011-01-16
Resmin Etkinliğine Bak
49.
%s (%d%%)
2011-01-16
%s (%d%%)
50.
Updating library...
2011-01-16
Kütüphane güncelleniyor...
51.
Preparing to auto-import photos...
2011-01-16
Fotoğraflar otomatik olarak içe aktarmaya hazırlanıyor...
52.
Auto-importing photos...
2011-01-16
Fotoğraflar otomatik olarak içe aktarılıyor...
53.
Writing metadata to files...
2011-01-16
Meta dosyaları yazılıyor...
54.
Last Import
2011-01-16
Son İçe Aktarılanlar
91.
Fit to _Page
2011-01-16
Sayfaya sığdır
92.
Zoom the photo to fit on the screen
2011-01-16
Fotoğrafı ekrana sığacak şekilde büyült
105.
Unable to launch Nautilus Send-To: %s
2011-01-16
Nautilus Send-To başlatılamadı: %s
144.
Import the selected photos into your library
2011-01-16
Şeçili fotoğrafları kütüphaneye aktar
146.
Import all the photos into your library
2011-01-16
Tüm fotoğrafları kütüphaneye aktar
165.
Unable to create data directory %s: %s
2011-01-16
Veri klasörü oluşturulamadı %s: %s
167.
Unable to create temporary directory %s: %s
2011-01-16
Geçici klasör oluşturulamadı %s: %s
168.
Unable to create data subdirectory %s: %s
2011-01-16
Altklasör oluşturulamadı %s: %s
413.
_Play Video
2011-01-16
Videoyu Oynat
414.
Open the selected videos in the system video player
2011-01-16
Seçili videolrı varsayılan video oynatıcıda aç
420.
By _Rating
2011-01-16
Puanlamaya göre
421.
Sort photos by rating
2011-01-16
Fotoğrafları puanlmaya göre sırala
422.
Shotwell was unable to play the selected video: %s
2011-01-16
Shotwell seçili videoyu oynatamadı: %s
476.
Unable to open/create photo database %s: error code %d
2011-01-16
Fotoğraf veri tabanı açılmadı/oluşturulamadı %s: hata kodu %d
583.
Import from default %1$s library (%2$s)
2011-01-16
Varsayılan kütüphaneden içe aktar: %1$s kütüphane (%2$s)
586.
No database selected
2011-01-16
Seçili veritabanı yok
610.
Restoring previous rating
2011-01-16
Önceki puanlamaya geri dön
611.
Increasing ratings
2011-01-16
Puanlandırmalar artırılıyor
612.
Decreasing ratings
2011-01-16
Puanlandırmalar düşürülüyor
628.
Flag
2011-01-16
Bildir
629.
Unflag
2011-01-16
Bildirme
630.
Flag selected photos
2011-01-16
Şeçili uygunsuz olarak fotoğrafları bildir
631.
Unflag selected photos
2011-01-16
Seçili fotoğrafları uygunsuz olarak bildirme
748.
Friends of friends
2011-01-16
Arkadaşlarımın arkadaşları
778.
500 x 375 pixels
2011-01-16
500 x 375 benek
779.
1024 x 768 pixels
2011-01-16
1024 x 768 benek
780.
2048 x 1536 pixels
2011-01-16
2048 x 1536 benek
781.
4096 x 3072 pixels
2011-01-16
4096 x 3072 benek